PL EN RU
DEMOCRACY IN ACTION? SOCIAL CAPITAL AND TRUST IN POLAND AT THE BEGINNING OF THE 21ST CENTURY IN THE LIGHT OF SURVEYS
 
 
More details
Hide details
1
Katedra Socjologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 
 
Publication date: 2019-12-19
 
 
Studia Politologiczne 2018;47
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The main aim of the article is to analyse social trust and the level of association in Poland in the beginning of XXI Century. The paper refers to Robert Putnam’s theoretical concept of social capital presented primarily in the book “Making Democracy Work. Civic Traditions in Modern Italy”. According to Putnam’s theory “bridging” social capital is a factor favouring the activity of public institution and contributes to increasing civic engagement. The level of association and social trust are subjects of social surveys carried out in Poland since the year 2002. Due to the fact, that those surveys are based on the same methodical assumptions they can be used to determining long-term trends.
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
 
REFERENCES (23)
1.
P. Bernhagen, W.A. Maloney, Civil society organizations as „little democraties”, [w:] W.A. Maloney, J.W. van Deth (red.), Civic society and activism in Europe. Contextualizing engagement and political orientations, Nowy Jork 2010.
 
2.
I. Błaszczak, Tradycje polskich Uniwersytetów Ludowych, [w:] I. Błaszczak, T. Maliszewski, E. Smuk-Stratenwerth (red.), Uniwersytety Ludowe XXI wieku. Tradycja – współczesność – wyzwania przyszłości, Grzybów 2017.
 
3.
W. Bokajło, Amerykańskie korzenie kapitału społecznego, [w:] M. Klimowicz, W. Bokajło (red.), Kapitał społeczny – interpretacje, impresje, operacjonalizacja, Warszawa 2010.
 
4.
M. Burton, R. Gunther, J. Higley, Elity a rozwój demokracji, [w:] J. Szczupaczyński (opr.), Władza i społeczeństwo, Warszawa 1995.
 
5.
J. Działek, Kapitał społeczny – ujęcie teoretyczne i praktyka badawcza, „Studia Regionalne i Lokalne” 2011, nr 3.
 
6.
J. Działek, Kapitał społeczny jako czynnik rozwoju gospodarczego w skali regionalnej i lokalnej w Polsce, Kraków 2011.
 
7.
J. Dzwończyk, Koncepcja kapitału negatywnego i próba jej użycia do analizy relacji jednostka – społeczeństwo – państwo w III RP, [w:] M. Klimowicz, W. Bokajło (red.), Kapitał społeczny – interpretacje, impresje, operacjonalizacja, Warszawa 2010.
 
8.
M. Gajowiak, Kapitał społeczny. Przypadek Polski, Warszawa 2014.
 
9.
D. Halpern, Social Capital, Cambridge 2011.
 
10.
T. Herudziński, Inicjatywa obywatelska w mieście (po)przemysłowym. Studium przypadku, [w:] M. Baranowski (red.), Demokracja i rola obywatela. O napięciu pomiędzy państwem, społeczeństwem i procesami globalizacyjnymi, Poznań 2014.
 
11.
J. Karp, A. Susan, S. Bowler, To Know it is to Love it? Satisfaction with Democracy in the European Union, „Comparative Political Studies” 2002, vol. 35, nr 3.
 
12.
J. Leszkowicz-Baczyński, Wpływ prawicowych ideologii jako źródło spadku zaufania społecznego w Polsce, „Przegląd Politologiczny” 2017, nr 1.
 
13.
N. Luhmann, Trust and Power, Nowy York 1979.
 
14.
P. Pluciński, Demokracja miejska, czyli lokalizm, miejskie ruchy społeczne i walki o miasto, [w:] M. Baranowski (red.), Demokracja i rola obywatela. O napięciu pomiędzy państwem, społeczeństwem i procesami globalizacyjnymi, Poznań 2014.
 
15.
A. Portes, Social capital. Its orgins and applications in modern sociology, „Annual Review of Sociology” 1998, vol. 24.
 
16.
R. Putnam, Bowling Alone. The Collapse and Revival of American Community, New York 2000.
 
17.
R. Putnam, Demokracja w działaniu. Tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech, Kraków 1995.
 
18.
A. Rymsza, Klasyczne koncepcje kapitału społecznego, [w:] T. Kazimierczak, M. Rymsza (red.), Kapitał społeczny. Ekonomia społeczna, Warszawa 2007.
 
19.
J. Sójka, M. Durzewska, Zaufanie jako kategoria teoretyczna. Problemy definicyjne i aplikacyjne, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu” 2005, nr 58.
 
20.
P. Sztompka, Trust: A Sociological Theory, Cambridge 1999.
 
21.
P. Sztompka, Zaufanie. Fundament społeczeństwa, Kraków 2007.
 
22.
M. Theiss, Krewni – znajomi – obywatele. Kapitał społeczny a lokalna polityka społeczna, Toruń 2007.
 
23.
C. Trutkowski, S. Mendes, Kapitał społeczny w małych miastach, Warszawa 2005.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top