PL EN RU
Decoding and deterritorialization. Capitalism and state in the thought of Gilles Deleuze and Félix Guattari
 
 
More details
Hide details
1
Department of Political Science and International Studies at the University of Warsaw
 
 
Publication date: 2021-07-05
 
 
Studia Politologiczne 2021;60
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This text aims to present the thoughts of Gilles Deleuze and Félix Guattari in the context of the relationship between the state, capitalism, and machines. Due to the multiplicity and rhizomatics that characterize the works of both French philosophers, the author also outlines the basic concepts important from the point of view of the discussed problem, such as abstract machines, devices, segmentation, deterritorialization, coding, axiomatics, rhizoma, micropolitics, and macropolitics. The perspective proposed in the works of Deleuze and Guattari escapes the well-known patterns of analysis in social sciences, which makes them an interesting look at the relationship between the state and capitalism.
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
two double-anonymous peer reviews
 
REFERENCES (32)
1.
Borowiec P., Wymuszona dekonstrukcja – Lewiatan w uścisku procesu globalizacji, [in:] P. Borowiec, B. Krauz-Mozer (eds.), Globalizacja – nieznośne podobieństwo, Kraków 2008.
 
2.
Dahl R., Stinebrickner B., Współczesna analiza polityczna, Warszawa 2007.
 
3.
Deleuze G., Capitalism, [in:] C. Boundas (ed.), The Deleuze Reader, New York 1993.
 
4.
Deleuze G., What is a Dispositif, [in:] G. Deleuze, Two Regimes of Madness. Texts and Interviews 1975–1995, Massachusets 2006.
 
5.
Deleuze G., Many Politics, [in:] G. Deleuze, Dialogues, New York 1997.
 
6.
Deleuze G., Michel Foucault’s Main Concepts, [in:] G. Deleuze, Two Regimes of Madness. Texts and Interviews 1975–1995, Massachusets 2006.
 
7.
Deleuze G., Postscript on the Societies of Control, «October» 1992, Vol. 59.
 
8.
Deleuze G., Guattari F., Anty-Edyp. Kapitalizm i schizofrenia, Warszawa 2017.
 
9.
Deleuze G., Guattari F., On Capitalism and Desire, [in:] G. Deleuze, Desert Islands and Other Texts 1953–1974, Los Angeles, Cambridge, Massachusets 2004.
 
10.
Deleuze G., Guattari F., Tysiąc Plateau, Warszawa 2015.
 
11.
Foucault M., Archeologia wiedzy, Warszawa 1977.
 
12.
Foucault M., Historia seksualności, Warszawa 1995.
 
13.
Foucault M., On Power, [in:] M. Foucault, Politics, Philosophy, Culture and Other Writings, New York 1990.
 
14.
Foucault M., Nadzorować i karać. Narodziny więzienia, Warszawa 1998.
 
15.
Heidegger M., Bycie i czas, Warszawa 2013.
 
16.
Horkheimer M., Krytyka instrumentalnego rozumu, Warszawa 2007.
 
17.
Kaczmarek B., Organizacje: polityka, władza, struktury, Warszawa 2001.
 
18.
Kaczmarek B., Polityka a władza. Kryzys paradygmatu?, «Studia Politologiczne» 2004, Vol. 8.
 
19.
Marcuse H., Człowiek jednowymiarowy. Badania nad ideologią rozwiniętego społeczeństwa przemysłowego, Warszawa 1991.
 
20.
Nowicka M., ‘Urządzenie’, ‘zastosowanie’, ‘układ’ – kategoria dispositif u Michela Foucaulta, jej tłumaczenia i ich implikacje dla postfoucaultowskich analiz władzy, «Przegląd Socjologii Jakościowej» 2011, No. 2.
 
21.
Rothert A., Państwo postsuwerenne, «Studia Politologiczne» 2010, Vol. 17.
 
22.
Rutkowski P., Bernard Stiegler, Taking Care of Youths and the Generations, [in:] P. Rutkowski, J. Ziółkowski (eds.), Oblicza przemocy, Warszawa 2019.
 
23.
Rutkowski P., Hermeneutyka filozoficzna wobec wybranych problemów metateoretycznych, [in:] F. Pierzchalski, M. Tobiasz, J. Ziółkowski (eds.), Podmiot – kultura – socjotechnika. Wokół holistycznej interpretacji polityki. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi zw. dr. hab. Mirosławowi Karwatowi, Warszawa 2020.
 
24.
Rutkowski P., Homo Cōnsūmēns. Kulturowy model człowieka w epoce zglobalizowanego kapitalizmu kognitywnego, «Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Politologica» 2019, No. 22.
 
25.
Rutkowski P., Podmiotowość państwa we współczesnym świecie. Globalizacja a sterowność, «Idea. Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych» 2018, No. 2.
 
26.
Sasińska-Klas T., Socjalizacja polityczna. Teorie, badania, ustalenia, Kraków 1992.
 
27.
Scott J., Władza, Warszawa 2006.
 
28.
Stiegler B., Taking Care of Youth and the Generations, Stanford 2010.
 
29.
Szacki J., Historia myśli socjologicznej, Warszawa 2002.
 
30.
Szahaj A., Teoria krytyczna szkoły frankfurckiej. Wprowadzenie, Warszawa 2008.
 
31.
Teichert D., Hermeneutics: Polity, Politics, and Political Theory in Gadamer’s Philosophical Hermeneutics, «Teoria Polityki» 2020, No. 4.
 
32.
Toffler A., Zmiana władzy: wiedza, bogactwo, przemoc u progu XXI stulecia, Poznań 2003.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top