PL EN RU
Football Hooliganism – an Attempt to Social Analysis of the Phenomenon
 
 
 
More details
Hide details
1
Instytut Politologii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 
 
Publication date: 2020-05-28
 
 
Studia Politologiczne 2020;55
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The main aim of this article is to analyze the phenomenon of football hooliganism in Poland. This analysis is evolving – that is the reason why constant studies are being conducted. Additionally, the author decided to show the genesis of football hooliganism and he described supporters’ community. A great asset to the article is a depth interview which with active hooligans from the biggest Polish supporters’ groups. Thanks to this interview, the author verified a part of the information available in different articles.
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
peer-reviewed
 
REFERENCES (16)
1.
D. Antonowicz, R. Kossakowski, T. Szlendak, Aborygeni i konsumenci. O kibicowskiej wspól- nocie, komercjalizacji futbolu i stadionowym apartheidzie, Warszawa 2015.
 
2.
D. Antonowicz, Ł. Wrzesiński, Kibice jako wspólnota niewidzialnej religii, «Studia Socjologiczne» 2009, nr 1.
 
3.
P. Chlebowicz, Chuligaństwo stadionowe. Studium kryminologiczne, Warszawa 2009.
 
4.
J. Dudała, Fani-chuligani. Rzecz o polskich kibolach, Warszawa 2004.
 
5.
E. Drzazga, Chuligaństwo futbolowe w Polsce. Studium z zakresu kontroli społecznej zjawiska, Warszawa 2016.
 
6.
Jantych, Kibice w polityce. Lata 2004–2016, Warszawa 2016.
 
7.
R. Kossakowski, Od chuliganów do aktywistów? Polscy kibice i zmiana społeczna, Kraków 2017.
 
8.
A. Krawczuk, Poczet Cesarzy Bizantyjskich, Warszawa 1992.
 
9.
G. Le Bon, Psychologia tłumu, Warszawa 1986.
 
10.
C. Matusewicz, Widowisko sportowe, Warszawa 1990.
 
11.
P. Piotrowski, Chuligani a kultura futbolu w Polsce, Warszawa 2012.
 
12.
T. Sahaj, Fani futbolowi. Historyczno-społeczne studium zjawiska kibicowania, Poznań 2007.
 
13.
A. Sęk, Z. Obrębski, Prawne determinanty współpracy jednostek samorządu terytorialnego i Policji w zakresie ochrony bezpieczeństwa publicznego, «Studia Politologiczne» 2009, vol. 14.
 
14.
D. Słapek, Sport i widowiska w świecie antycznym, Kraków–Warszawa 2010.
 
15.
P. Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków 2003.
 
16.
D. Wojtaszyn, Kibice w socjalizmie. Trybuny piłkarskie w NRD – studium historyczno-społeczne, Wrocław 2013.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top