PL EN RU
Croatia and the Three Seas Initiative
 
More details
Hide details
1
Instytut Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 
2
doktorantka na Wydziale Społeczno-Ekonomicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 
 
Publication date: 2021-04-26
 
 
Studia Politologiczne 2021;59
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article raises the topic of Croatia’s place and role in the Three Seas Initiative (3SI). The aim of the article is: (a) showing the relationship of the main political forces to the 3SI; (b) an indication of the scale of interest in this project from national analytical centers; (c) analysis of the reasons for involvement or reserve and distance to the Three Seas Initiative; (d) analysis of the role attributed or expected in the Three Seas Initiative; (e) analysis of the perception of other states – participants of the Three Seas Initiative; (f) analysis of integration projects competing or complementary to the Three Seas Initiative which are or may be of importance for Croatia; (g) to show the attitude of the government in Zagreb to the execu-tive/intergovernmental dimension being developed; (h) an indication of the threats and opportunities identified by the Croatian authorities for the Three Seas Initiative; (i) analysis of the perception of 3SI’s relations with the European Union; (j) analysis of the perception and assessment of the policy of third countries towards the Three Seas Initiative (from the Zagreb perspective). The structure of the article follows the above-mentioned goals.
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
two double-anonymous peer reviews
 
REFERENCES (20)
1.
Andrijanić G., Hrvatska i Inicijativa Triju mora – gdje smo nakon summita u Tallinu?, https://narod.hr/hrvatska/hrva... (13.12.2020).
 
2.
Babić M., Bez integracji Międzymorze może zostać forum dyskusyjnym, https://www.cire.pl/133844,13,... (14.12.2020).
 
3.
Čavrak V., Izvozna orijentacija Republike Hrvatske i makroregija „Baltik-Jadran-Crno more“, [w:] G. Družić, I. Družić (red.), Zbornik radova znanstvenog skupa: Modeli razvoja hrvatskog gospodarstwa, Zagreb 2018.
 
4.
Dijanović D., Evo što sve Inicijativa triju mora donosi Hrvatskoj, https://direktno.hr/kolumne/ev... (13.12.2020).
 
5.
Frlan-Gašparović I., Vlada je odlučila, daju milijune za Inicijativu 3 mora koju Milanović kritizira. On neće sudjelovati na summitu, https://www.telegram.hr/politi... (13.12.2020).
 
6.
Górka M., The Three Seas Initiative as a Political Challenge for the Countries of Central and Eastern Europe, «Politics in Central Europe» 2018, nr 3.
 
7.
Héjj D., “Make Hungary Great Again:” Do Hungarians Need the Three Seas Initiative?, «The Polish Quarterly of International Affairs» 2017, nr 2.
 
8.
Jakóbowski J., Seroka M., Szczyt w Dubrowniku: europeizacja i rozszerzenie formatu 16+1, https://www.osw.waw.pl/pl/publ... (13.12.2020).
 
9.
Knezović S., Klepo N., Croatian Foreign Policy in 3D, Institut za razvoj i međunarodne odnose – The Institute for Development and International Relations, Hanns Seidel Stiftung, Zagreb 2017.
 
10.
Kurečić P., The Three Seas Initiative: geographical determinants, geopolitical foundations, and prospective challenges / Inicijativa triju mora: geografske odrednice, geopolitička utemeljenja i budući izazovi, «Hrvatski Geografski Glasnik» 2018, nr 1.
 
11.
Orzelska-Stączek A., Inicjatywa Trójmorza w świetle teorii realizmu. Polityczne aspekty nowej formy współpracy dwunastu państw / The Three Seas Initiative in the light of the theory of realism: The political aspects of the new form of cooperation between the twelve countries, «Sprawy Międzynarodowe» 2019, nr 1.
 
12.
Penda I.A., Inicijativa Triju Mora – između gospodarske diplomacije i geopolitike / Three Seas Initiative – between economic diplomacy and geopolitics, «Acta Economica Et Turistica» 2018, nr 1.
 
13.
Petrović I., „Hrvatska je mogla puno više napraviti u Inicijativi triju mora, ali ključna je nezainteresiranost Vlade”, https://dnevnik.hr/vijesti/svi... (13.12.2020).
 
14.
Plenković: Vlada ostaje predana ciljevima Inicijative Tri mora. Milanović: Nepotrebno i potencijalno štetno zbog mogućeg zamjeranja Berlinu i Moskvi, https://slobodnadalmacija.hr/v... (13.12.2020).
 
15.
Sadecki A., Perspektywy współpracy Chorwacji z Grupą Wyszehradzką, «Komentarze OSW» 2013, nr 166.
 
16.
Seroka M., Chorwacja: dobre perspektywy terminalu LNG na wyspie Krk, https://www.osw.waw.pl/pl/publ... (13.12.2020).
 
17.
Starešina V., Plenković i Milanović ipak se slažu u nečemu – protive se Inicijativi triju mora, https://lider.media/komentari/... (13.12.2020).
 
18.
Wójtowicz T., Comparing strategic cultures of selected member states of the Three Seas Initiative, «Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Securitate» 2020 nr 1.
 
19.
Zubovic M., «The Three Seas Initiative»: Perspectives of Energy Sector Development within the Croatian Foreign Policy, «Проблемы постсоветского пространства / Post-Soviet Issues» 2019 nr 1.
 
20.
Żornaczuk T., Chorwacja na drodze do przyjęcia euro, «Biuletyn PISM» 2020, nr 181.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top