PL EN RU
Analiza przebiegu prezydenckiej kampanii wyborczej 2010 roku w Usenecie (grupa pl.soc.polityka)
 
Więcej
Ukryj
1
adiunkt w Zakładzie Psychologii i Socjologii Polityki Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego
Data publikacji: 24-01-2020
 
Studia Politologiczne 2011;21
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Przedmiot niniejszej publikacji stanowi analiza przebiegu prezydenckiej kampanii wyborczej w 2010 roku w polskim Usenecie rozpatrywana w kontekście swoistej kultury politycznej, która wytworzyła się w grupie pl.soc.polityka. Pierwsza część artykułu to refleksja na temat wpływu technicznych rozwiązań funkcjonowania Usenetu na jego funkcjonowanie społeczne – dynamikę interakcji międzygrupowych; przeanalizowany został wpływ środowiska, które ukształtowało kulturę polityczną tego kanału komunikacji. Kolejna część została poświęcona najważniejszemu internetowemu przejawowi kultury politycznej – językowi. Podjęto próbę rekonstrukcji językowego obrazu świata i naświetlenia systemu norm i wartości grupy pl.soc.polityka, a także przeprowadzono analizę formalną wybranych aspektów ukształtowanego w niej socjolektu. Ostatnia część artykułu to analiza merytorycznej płaszczyzny dyskusji w grupie. Przeprowadzona analiza ma charakter jednocześnie analizy ilościowej i jakościowej, co zalecane jest jako metodologiczny standard badań tego typu. Artykuł zamyka refleksja na temat znaczenia usenetowych grup dyskusyjnych o polityce dla demokratycznego dyskursu.
ISSN:1640-8888