PL EN RU
National academic periodicals: from the history of the National Democracy press (up to the year 1939)
 
More details
Hide details
1
Katedra Myśli Politycznej na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 
 
Publication date: 2021-04-26
 
 
Studia Politologiczne 2021;59
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The community periodicals had accompanied the creation process of the press system in the Polish territory since the end of the 19th century. The community dimension of the press relates to both its spatial scope and the concreteness of the publishing profile. The National Democracy press was a collection of periodicals characterised by their typological diversity, in which the world presented equalled reality of the readers. From its beginnings, the National Democracy treated press in a purely utilitarian manner, as a form of dissemination of political thought and the tool which supported the achievement of political goals. The press took a multifaceted part in the development of national democratic movement.
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
two double-anonymous peer reviews
 
REFERENCES (16)
1.
Dajnowicz M., Miodowski A. (red.), Polityka i politycy w prasie XX i XXI wieku, Białystok 2016.
 
2.
Dawidowicz A., „Upadek jest głęboki, ratunek jest w nas samych”. Inteligencja na łamach „Awangardy” i „Awangardy Państwa Narodowego” w latach 1927–1939, [w:] E. Maj, M. Wichmanowski (red.), Elita narodu czy biurokratyczna kasta? Problematyka inteligencji na łamach prasy w Polsce od końca XIX stulecia do 1939 roku, Lublin 2012.
 
3.
Dawidowicz A., Myśl polityczna Stronnictwa Narodowego, 1928–1939, Wspólnota ideału czy alternacja koncepcji, Lublin 2017.
 
4.
Dawidowicz A., Rola prasy w rozwoju Narodowej Demokracji (1893–1939), [w:] A. Dawidowicz, E. Maj (red.), Prasa Narodowej Demokracji 1886–1939, tom 1, Lublin 2010.
 
5.
Dawidowicz A., Maj E. (red.), Prasa Narodowej Demokracji. Prasa lokalna, regionalna, środowiskowa, tom 4, Lublin 2013.
 
6.
Dawidowicz A., Maj E. (red.), Prasa Narodowej Demokracji. Publicyści, tom 3, Lublin 2012.
 
7.
Dawidowicz A., Specyficzne cechy i funkcje prasy Narodowej Demokracji (1893–1939), [w:] A. Dawidowicz, E. Maj (red.), Państwo niepodległe. Twórcy-strategie-komunikacja społeczna, Lublin 2019.
 
8.
Grott B., Dylematy polskiego nacjonalizmu. Powrót do tradycji czy przebudowa narodowego ducha, Warszawa 2014.
 
9.
Kaczmarek Z., Z historii endeckiej prasy politycznej Poznania (1922–1939), «Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego» 1976, nr 15/1.
 
10.
Kawalec K., Roman Dmowski 1864–1939, Wrocław–Warszawa–Kraków 2002.
 
11.
Kenar T., Droga do secesji. Geneza Związku Młodych Narodowców, [w:] T. Sikorski, A. Wątor (red.), Narodowa Demokracja XIX–XXI wiek. Koncepcje-ludzie-działalność, Szczecin 2008.
 
12.
Lisiak H., Narodowa Demokracja w Wielkopolsce w latach 1918–1939, Poznań 2006.
 
13.
Maj E., Komunikowanie polityczne Narodowej Demokracji 1918–1939, Lublin 2010.
 
14.
Maj E., Narodowa Demokracja w województwie lubelskim w latach 1918–1928, Lublin 2002.
 
15.
Maj E., Prasa: źródło w badaniach historii myśli politycznej, [w:] E. Maj, E. Kirwiel, E. Podgajna (red.), Myśl polityczna w społeczeństwie informacyjnym, Lublin 2015.
 
16.
Notkowski A., Polska prasa prowincjonalna Drugiej Rzeczypospolitej (1918–1939), Warszawa 1982.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top