PL EN RU
THE STRUCTURE AND FUNCTIONS OF THE GOVERNMENT OF UKRAINE: SPOTLIGHT ON CURRENT ISSUES
 
More details
Hide details
1
доктор юридических наук, доцент кафедры конституционного права юридического факультета Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, Украина
 
 
Publication date: 2019-12-27
 
 
Studia Politologiczne 2014;33
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article examines the theoretical and practical aspects of the current structure and functions of the Government of Ukraine. The author sheds lights on: (1) political and legal factors that affect the formation and functioning of the Cabinet of Ministers of Ukraine; (2) the role of the Government in the mechanism of state power of Ukraine; (3) the recent trends in legal regulation and activities of the governments in foreign countries as well as the ways in which respective trends are being translated into political life of contemporary Ukraine.
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
 
REFERENCES (15)
1.
В. Авер’янов, Дуалізм виконавчої влади у світлі конституційного вдосконалення форми державного правління в Україні, «Вісник Конституційного Суду України» 2010, № 3.
 
2.
М.В. Баглая, Ю.И. Лейбо, Л.М. Энтина (ред.), Конституционное право зарубежных стран: Учебник для вузов, Москва 2005.
 
3.
М. Вервієр, Щобільше жінок на вищих щаблях влади, то менше в суспільстві корупції, http://iwp.org.ua/ukr/public/5....
 
4.
О. Даниляк, Порівняльний аналіз механізмів стримувань і противаг між Президентом, парламентом та Урядом України у владних моделях 1996 та 2004 років, «Вісник Національної академії державного управління при Президентові України», Київ 2011, № 2.
 
5.
І.І. Дахова, Конституційно-правовий статус уряду в зарубіжних країнах: порівняльно-правовий аспект, Харків 2006.
 
6.
С. Джованні, Порівняльна конституційна інженерія: Дослідження структур, мотивів і результатів, Київ 2001.
 
7.
В.В. Желтов, Сравнительная политология, Москва 2008.
 
8.
Я.М. Журба, Взаємообумовленість форми правління держави та способу формування і відповідальності уряду, «Держава і право: збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки», Київ 2011, Вип. 53.
 
9.
О.Д. Крупчан, Організація виконавчої влади, Київ 2001.
 
10.
Я.В. Митровка, Конституційні засади поділу державної влади в Україні та Чеській Республіці, Київ 2007.
 
11.
Р.М. Павленко, Парламентська відповідальність уряду: світовий та український досвід, Київ 2002.
 
12.
А.С. Романюк, Порівняльний аналіз політичних інститутів країн Західної Європи, Львів 2007.
 
13.
О.В. Совгиря, Конституційно-правовий статус Кабінету Міністрів України: сучасний стан та тенденції розвитку, Київ 2012.
 
14.
О.І. Сушинський, Контроль у сфері публічної влади: теоретико-методологічні та організаційно-правові аспекти, Львів 2002.
 
15.
В.Л. Федоренко, Питання теорії конституційного права і модернізації Конституції України, Київ 2013.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top