PL EN RU
ETHNICITY AND THE RIGHTS OF ETHNIC MINORITIES IN THE CONSTITUTIONS OF CENTRAL ASIAN STATES
 
Więcej
Ukryj
1
профессор Института политических наук Варшавского университета
Data publikacji: 27-12-2019
 
Studia Politologiczne 2014;32
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Author analyses to what extent constitutions and constitutions laws in states of Central Asia take into consideration ethnicity and rights of ethnic minorities. He tries to reply, whether it is possible to definite states of regions as a ethnocentric or ethnocratic from constitutional point of view. He comes to conclusion, that firstly, constitutional guarantees not always and not in all countries of the region correspond with real ethnopolitcs and secondly, that Kazakhstan and Kyrgyzstan in comparison with other states of Central Asia are nearer to civic model of nation.
 
REFERENCJE (11)
1.
Б. Абдыгалиев, Государственная политика и межнациональные отношения в Республике Казахстан, Алматы 1996.
 
2.
В. Дунаев, Концептуальные основания и стратегические приоритеты этнополитики современнего Казахстана, „Polityka Wschodnia” 2012, № 2 (2).
 
3.
Е. Тугжанов, Политика межэтнической толерантности и общественного согласия в Республике Казахстан: политологический анализ. Автореферат диссертации на соискание учёной степени доктора политических наук, Астана 2010.
 
4.
T. Bodio, Etnokracja w Azji Centralnej, [w:] T. Bodio (ред.), Przywództwo i elity polityczne w krajach WNP. Tom II, Warszawa 2010.
 
5.
T. Bodio, T. Mołdawa, Konstytucje państw Azji Centralnej. Tradycje i współczesność, Warszawa 2007.
 
6.
N. Omuraliev, Polityka narodowościowa, [w:] T. Bodio (ред.), Kirgistan. Historia – Społeczeństwo – Polityka, Warszawa 2004.
 
7.
J. Szymanek, Ustrój konstytucyjny Kazachstanu, Warszawa 2012.
 
8.
A. Wierzbicki, Etnokratyzm w strukturach władzy politycznej państw Azji.
 
9.
Centralnej, [w:] J. Zaleśny (ред.), Zagadnienia ustrojowe państw poradzieckich, Warszawa 2010.
 
10.
A. Wierzbicki, Kazachstański model porozumienia międzyetnicznego, „Polityka Wschodnia” 2012, № 2 (2).
 
11.
P. Załęski, Kultura polityczna więzi w Azji Centralnej (przypadek Kirgistanu na tle państw regionu), Warszawa 2011.
 
ISSN:1640-8888