PL EN RU
POLITICAL PARTICIPATION OF POLES – STRUCTURE AND TRENDS
 
More details
Hide details
1
доктор гуманитарных наук в области политологии, адъюнкт в Секторе социологии и психологии политики Института политических наук Варшавского университета.
 
 
Publication date: 2019-12-27
 
 
Studia Politologiczne 2013;30
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The analysis of the structure and trends in Polish political participation was conducted in four dimensions, vital to the functioning of the democratic system: conventional political participation, which includes electoral participation and civic engagement, as well as unconventional political participation – both violent and non-violent (protest, boycott, demonstration and happening). The analysis took into account elements which determine the functioning of democracy: the aspect of the consolidation and legitimisation of the political system, as well as the historical dimension.
 
REFERENCES (22)
1.
J. Bartkowski, Tradycje partycypacji w Polsce, [в:] A. Olech (ред.), Partycypacja publiczna. O uczestnictwie obywateli w życiu wspólnoty lokalnej, Warszawa 2011.
 
2.
J.A. Booth, M.A. Seligson, Political Legitimacy and Participation in Costa Rica: Evidence in Arena Shopping, „Political Science Quarterly” 2005, № 58 (4).
 
3.
M. Borowicz, Analiza negatywnej reklamy wyborczej na przykładzie kampanii PO przeciwko PiS w 2007 roku, „Annales Universitatis Mariae Curie Skłodowska” 2008, XVI (1).
 
4.
H.E. Brady, Political Participation, [в:] J. P. Robinson, P. R. Shaver, L. S. Wrightsman (ред.), Measures of Social Psychological Attitudes, т. 2, San Diego 1999.
 
5.
M.J. Crozier, S.P. Huntington, J. Watanuki, The Crisis of Democracy. Report on the Governability of Democracies to the Trilateral Commission, New York 1975.
 
6.
M. Cześnik, P. Grzelak, M. Kotnarowski, Niestabilność uczestnictwa wyborczego w Polsce, [в:] M. Cześnik, Niestabilność wyborcza w Polsce, Warszawa 2010.
 
7.
R.A. Dahl, On Political Equality, New Haven 2006.
 
8.
R.A. Dahl, A Preface To Democratic Theory, Chicago 1956.
 
9.
M. Duverger, The Idea of Politics, London 1966.
 
10.
P. Gliński, Trzeci sektor w Polsce. Dylematy aktywności, [в:] M. Nowak, M. Nowosielski (ред.), Czy społeczny bezruch? O społeczeństwie obywatelskim i aktywności we współczesnej Polsce, Instytut Zachodni, Poznań 2006.
 
11.
S.P. Huntington, J.M. Nelson, No Easy Choice. Political Participation in Developing Countries, Cambridge 1976.
 
12.
D. Mider, Cyberentuzjaści, cybermaruderzy czy cybermalkontenci? Badanie postaw polskich internautów wobec zastosowań Internetu w polityce, „Studia Politologiczne” 2012, vol. 26.
 
13.
D. Mider, Partycypacja polityczna w Internecie. Studium politologiczne, Warszawa 2008.
 
14.
K. Newton, Social and Political Trust in Established Democracies, [в:] P. Norris (ред.), Critical Citizens: Global Support For Democratic Government, Oxford 1999.
 
15.
P. Norris, Conclusions: The Growth of Critical Citizens and its Consequences, [в:] P. Norris (ред.), Critical Citizens: Global Support for Democratic Government, Oxford 1999.
 
16.
P. Norris, Democratic Phoenix. Reinventing Political Activism, Cambridge 2002.
 
17.
M. Nowak, M. Nowosielski, Pytanie o społeczny bezruch, [в:] M. Nowak, M. Nowosielski (ред.), Czy społeczny bezruch? O społeczeństwie obywatelskim i aktywności we współczesnej Polsce, Instytut Zachodni, Poznań 2006.
 
18.
P.A. Sorokin, C.C. Zimmerman, Principles of rural-urban sociology, New York 1929.
 
19.
R. Stivers, The Culture of Cynicism, Oxford 1994.
 
20.
P. Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków 2002.
 
21.
S. Trzeciak, Kampania wyborcza. Strategia sukcesu, Poznań 2005.
 
22.
M. Żmigrodzki, Ł. Wojciechowski, Polityczna reklama negatywna w Polsce, „Zeszyty Naukowe WSEI” 2011, № 1 (1).
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top