PL EN RU
THE IMPORTANCE OF THE TRADITIONAL SOURCES OF INFORMATION IN INFORMATION BROKER ACTIVITY
 
More details
Hide details
1
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego
 
 
Publication date: 2020-01-15
 
 
Studia Politologiczne 2019;54
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Though in the present age the Internet is an important resource for gathering information, there are also plenty of significant and helpful traditional sources. The best data collection strategy in information broker activity is one that employs techniques from both. The first part of the text is focused on the methodology of obtaining information. The author points out the place of information broker in the information process. One of the key aspects of the following analysis is an attempt to indicate the main definitions and classifications of the traditional sources of information in a field of historical knowledge as well as in the information science. The second part of the article considers information broker professional qualifications, since for him is important to know how to search, gather and integrate information from institution such as the national and private archives, libraries or museums.
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
 
REFERENCES (17)
1.
Baczyńska B., Grabarz K., Machlowski S., Jak zostać brokerem informacji? Wybrane aspekty praktyczne, [w:] S. Cisek, A. Januszko-Szakiel (red.), Zawód infobroker. Polski rynek informacji, Warszawa 2015.
 
2.
Batorowska H., Czubała B., Wybrane zagadnienia nauki o informacji i technologii informacyjnej, Kraków 1996.
 
3.
Chmielewska-Gorczyca E., Sosińska-Kalata B., Informacja naukowa z elementami naukoznawstwa, Warszawa 1991.
 
4.
Dembowska M., Dokumentacja i informacja naukowa. Zarys problematyki i kierunki rozwoju, Warszawa 1965.
 
5.
Dembowska M., Nauka o informacji naukowej (informatologia). Organizacja i problematyka badań w Polsce, Warszawa 1991.
 
6.
Dominiczak H., Zarys metodologii historii, Częstochowa 1995.
 
7.
Handelsman M., Historyka. Zasady metodologii i teorii poznania historycznego, oprac. P. Węcowski, Warszawa 2010.
 
8.
Januszko-Szakiel A., Informacja tworzywem przekazów infobrokerskich. Wybrane zagadnienia, [w:] S. Cisek, A. Januszko-Szakiel (red.), Zawód infobroker. Polski rynek informacji, Warszawa 2015.
 
9.
Kovach B., Rosentiel T., Warp Speed. America in the Age of Mixed Media, Nowy Jork 1999.
 
10.
Kula M., Nośniki pamięci historycznej, Warszawa 2002.
 
11.
Labuda G., Próba nowej systematyki i nowej interpretacji źródeł historycznych, „Studia Źródłoznawcze” 1957, t. I.
 
12.
Ratajewski J., Wybrane problemy metodologiczne informologii nauki (informacji naukowej), Katowice 1994.
 
13.
Ratajewski J., Informologia – nauka o informacji, [w:] A. Jarosz (red.), Informacja naukowa, bibliotekarstwo, zagadnienia wydawnicze, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Studia Bibliologiczne, t. V, Katowice 1992.
 
14.
Sosnowska K., Pomoce do nauczania przedmiotu „Opracowanie dokumentacyjne źródeł informacji”. Ćwiczenia. Sprawdziany, Warszawa 1980.
 
15.
Świderska G.K. (red.), Informacja zarządcza w procesie formułowania i realizacji strategii firmy. Wyzwania dla polskich przedsiębiorstw, Warszawa 2003.
 
16.
Topolski J., Metodologia historii, Warszawa 1984.
 
17.
Żmigrodzki Z, Bibliografia. Metodyka i organizacja, Warszawa 2000.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top