PL EN RU
Changes in the functioning of public administration in Poland during the COVID-19 epidemic
 
More details
Hide details
1
Zakład Systemów Politycznych Uniwersytetu Gdańskiego
 
 
Publication date: 2022-06-20
 
 
Studia Politologiczne 2022;64
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The dynamics of the epidemic development (a sudden increase in the number of cases from March 2020) forced the necessity to take appropriate actions, launch mechanisms and procedures, the primary goal of which was to counteract infections. One of the greatest challenges has been the reorganization of the state administration. In Poland, numerous solutions were adopted to enable the functioning of the administration in specific conditions. One of such solutions was the possibility of working outside the usual place (outside the office building) – remotely (so-called remote work).
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
 
REFERENCES (4)
1.
Itrich-Drabarek J., Rola administracji publicznej w czasie epidemii. Czy konieczne są cięcia kadrowe w służbie cywilnej?, http:// http://oapuw.pl/rola-administr... (8.12.2020).
 
2.
Najwyższa Izba Kontroli, Informacja o wynikach kontroli: organizacja pracy zdalnej w wybranych podmiotach wykonujących zadania publiczne w związku z ogłoszeniem stanu epidemii, Warszawa 2021, file:///C:/Users/ViceDyrektor/Desktop/COVID/NIK-P-21-059-organizacja-pracy-zdalnej.pdf (7.01.2022).
 
3.
Potemska B., Zmiany w organizacji pracy w urzędach gmin w związku z wprowadzeniem stanu epidemii; https://sip.lex.pl/#/publicati... (28.12.2021).
 
4.
Szyja P., Funkcjonowanie administracji publicznej w sytuacji kryzysu spowodowanego czynnikami zewnętrznymi – studium przypadku COVID-19, file:///C:/Users/ViceDyrektor/Downloads/15-Szyja-RAP-2020.pdf (10.12.2021).
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top