PL EN RU
Cooperation or competition? Relations between non-governmental organizations in Poland
 
 
More details
Hide details
1
Katedra Socjologii, Instytut Nauk Socjologicznych i Pedagogiki, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 
 
Publication date: 2022-06-20
 
 
Studia Politologiczne 2022;64
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Non-governmental organisations are defined as the institutional dimension of civil society. They perform many numerous and important functions while influencing the development of social capital. From this perspective, it is important to understand how their mutual relations are shaped and how cooperation and competition are presented from the theoretical perspective. The article reviews theories about the relationship between NGOs. In relation to the theoretical assumptions, an analysis of data from reports on the situation of NGOs in Poland was carried out.
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
 
REFERENCES (26)
1.
Bejma A., Pojęcie i klasyfikacja wolontariatu jako formy partycypacji społecznej, «Studia Politologiczne» 2010, vol. 18.
 
2.
Bogacz-Wojtanowska E., Motywy podejmowania współpracy przez organizacje pozarządowe, «Trzeci Sektor» 2012, vol. 28.
 
3.
Bogacz-Wojtanowska E., Zarządzanie organizacjami pozarządowymi na przykładzie krakowskich stowarzyszeń, Kraków 2006.
 
4.
Bogacz-Wojtanowska E., Zdolności organizacyjne a współdziałanie organizacji pozarządowych, Kraków 2013.
 
5.
Carroll T.F., Intermediary NGOs: The Supporting Link in Grassroots Development, Hartford 1992.
 
6.
Charycka B., Gumkowska M., Kondycja organizacji pozarządowych 2018, Warszawa 2019.
 
7.
Charycka B., Gumkowska M., Praca w pandemii. Raport z badań organizacji pozarządowych 2020/2021, Warszawa 2021.
 
8.
Charycka B., Gumkowska M., Arczewska M., ZaTRUDnienie. Problemy personelu organizacji pozarządowych z perspektywy pracowniczej, Warszawa 2020.
 
9.
Corry O., Defining and Theorizing the Third Sector, [w:] R. Taylor (red.), Third Sector Research, New York, Dordrecht, Heidelberg, London 2010.
 
10.
Domański J., Zarządzanie strategiczne organizacjami non-profit w Polsce, Warszawa 2010.
 
11.
Frączak P., Wczoraj, dziś i jutro współpracy w trzecim sektorze, «Trzeci Sektor» 2012, vol. 28.
 
12.
Gliński P., O pewnych aspektach obywatelskości. Aktywność społeczna a integracja wspólnot obywatelskich, [w:] H. Domański, A. Ostrowska, A. Rychard (red.), Jak żyją Polacy, Warszawa 2000.
 
13.
Golinowska S., Funkcje oczekiwane i realizowane organizacji pozarządowych, [w:] S. Golinowska, M. Boni (red.), Nowe dylematy polityki społecznej, Warszawa 2006.
 
14.
Hansmann H., Economic Theories of Nonprofit Organization, [w:] W.W. Powell (red.), The Nonprofit Sector. A Research Handbook, New Haven 1987.
 
15.
Helmig B., Thaler J., Nonprofit Marketing, [w:] R. Taylor, Third Sector Research, New York 2010.
 
16.
Kaim A., Typologia relacji między organizacjami pozarządowymi w Polsce. Wnioski z badań pilotażowych, [w:] M. Pawlak, Ł. Srokowski, Pomiędzy i wewnątrz. Instytucje, organizacje i ich działania, Warszawa 2014.
 
17.
Koch D.-J., NGOs—Cooperation and Competition: An Experimental Gaming Approach, «Simulation & Gaming» 2008, vol. 42 (6).
 
18.
Kucz M., Niezdrowa dieta – źródła finansowania organizacji pozarządowych a uniezależnienie się od środków publicznych, 2014, http://m.univ.rzeszow.pl/file/... (26.11.2021).
 
19.
Murawska D., Accountability w funkcjonowaniu organizacji pozarządowych, «Trzeci Sektor» 2020, vol. 49.
 
20.
Murawska D., Rywalizacja w polu organizacji pozarządowych z perspektywy koncepcji kapitałów Pierre’a Bourdieu, «Trzeci Sektor» 2019, vol. 45.
 
21.
Nałęcz S., Organizacje społeczeństwa obywatelskiego w III RP, [w:] I. Jackiewicz (red.), Budowanie instytucji państwa 1989-2001. W poszukiwaniu modelu, Warszawa 2003.
 
22.
Putnam R., Demokracja w działaniu, Warszawa 1995.
 
23.
Rymsza A., Eksperci o kondycji sektora pozarządowego w Polsce w latach 2004–2011, «Trzeci Sektor» 2013, vol. 30.
 
24.
Sowa K.Z., Wstęp do socjologicznej teorii zrzeszeń, Warszawa 1988.
 
25.
Wnuk-Lipiński E., Socjologia życia publicznego, Warszawa 2005.
 
26.
Załęski P., Neoliberalizm i społeczeństwo obywatelskie, Toruń 2012.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top