PL EN RU
War as a conflict of interest. The attitude of selected radical left movements towards the war in Ukraine
 
More details
Hide details
1
Wydział Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 
 
Publication date: 2023-01-26
 
 
Studia Politologiczne 2022;66
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The subject of the article is an analysis of the attitude of selected radical left movements in the world towards the war in Ukraine. The aim of the article is to identify and systematize the attitudes of the radical left organizations to the war in Ukraine. The author assumed that these attitudes were different, and their differentiation was a consequence of ideological differences, as well as the political context and narrative environment in which these organizations operated. The methods used to verify the hypothesis were a critical analysis of source texts and an aspect analysis.
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
 
REFERENCES (39)
1.
Alternatywa Socjalistyczna, 20 maja: Dzień Międzynarodowej Solidarności z Rosyjskimi Aktywistami Antywojennymi!, 17.05.2022, http://socjalizmxxi.nazwa.pl/m... (19.06.2022).
 
2.
Alternatywa Socjalistyczna, Wojna na Ukrainie, Nowa Era i Kryzys Kapitalizmu, 20.04.2022, http://socjalizmxxi.nazwa.pl/m... (19.06.2022).
 
3.
Communist Party of Greece (marxist-leninist), Peoples do not need “protectors”. Out with the imperialists from Ukraine!, 23.02.2022, https://www.bannedthought.net/... (4.09.2022).
 
4.
Communist Party of Greece (marxist-leninist), Raisce our voices…, 24.02.2022, https://kkeml.gr/raise-our-voi... (4.09.2022).
 
5.
Communist Party of Greece, The Initiative of Communist and Workers’ Parties of Europe was founded, https://inter.kke.gr/en/articl... (1.09.2022).
 
6.
Declaration the Revolutionary Internationalist Movement, 1984, http://bannedthought.net/Inter... (4.09.2022).
 
7.
E.B., Οι εξελίξεις στην Ενωση Κομμουνιστικών Κομμάτων – ΚΚΣΕ, https://www.rizospastis.gr/sto... (1.09.2022).
 
8.
Ilkowski F., Stop inwazji Rosji na Ukrainę – i wszystkim imperializmom, 1.03.2022, https://pracowniczademokracja.... (19.06.2022).
 
9.
Imperialiści zaogniają rzeź na Ukrainie wschodniej, «Platforma Spartakusowców» 2015, nr 19, https://www.icl-fi.org/polski/... (4.09.2022).
 
10.
Initiative of Communist and Workers’ Parties of Europe, Statement of the Secretariat of the European Communist Initiative on the 1st of May, the International Workers’ Day, 30.04.2022, https://www.initiative-cwpe.or... (19.06.2022).
 
11.
Initiative of Communist and Workers’ Parties of Europe, Statement of Secretariat of the ECI on 9 May, 6.05.2022, https://www.initiative-cwpe.or... (19.06.2022).
 
12.
Initiative of communist and workers’ parties, About us, https://www.initiative-cwpe.or... (1.09.2022).
 
13.
International Communist League – Fourth Internationalist, https://www.icl-fi.org/directo... (4.09.2022).
 
14.
International Communist League – Fourth Internationalist, Ukrainian, Russian Workers: Turn the Guns Against Your Rulers!, «Spartacist. An Organ of Revolutionary Marxism» 2022, no 67.
 
15.
International Socialist Alternative, ISA International Committee Statement: War in Ukraine, The New Era and the Crisis of Capitalism, 11.04.2022, https://internationalsocialist... (3.09.2022).
 
16.
International Socialist Alternative, Who We Are, https://internationalsocialist... (2.09.2022).
 
17.
International Socialist Tendency statement on the war in Ukraine, 15.03.2022, https://internationalsocialist..., 1.07.2022.
 
18.
International Socialist Tendency, About the IST, https://internationalsocialist... (3.09.2022).
 
19.
IST statement on Ukraine crisis, 16.02.2022, https://internationalsocialist... (19.06.2022).
 
20.
Komunistyczna Partia Polski, Krajowy Komitet Wykonawczy, KPP potępia ingerencję polskich władz w wewnętrzne sprawy Ukrainy, 8.03.2014, https://kom-pol.org/2014/04/08... (2.09.2022).
 
21.
Krym jest rosyjski, «Platforma Spartakusowców» 2014, nr 18, https://www.icl-fi.org/polski/... (4.09.2022).
 
22.
Ludy muszą nasilić walkę z NATO i planami imperialistów – wspólne stanowisko partii komunistycznych i robotniczych, 12.07.2021, https://kom-pol.org/2021/07/12... (2.09.2022).
 
23.
Ługowska U., Grabski A., Trockizm. Doktryna i ruch polityczny, Warszawa 2003.
 
24.
Malendowicz P., Międzynarodowe organizacje radykalnej lewicy wobec Unii Europejskiej. Analiza wybranych przykładów w kontekście pandemii SARS-CoV-2, «Rocznik Integracji Europejskiej» 2021, nr 15.
 
25.
Malendowicz P., Reminiscencja marksizmu-leninizmu w XXI wieku? Przykład Komunistycznej Partii Polski i Polskiej Socjalistycznej Partii Robotniczej, «Polityka i Społeczeństwo» 2021, nr 1 (19).
 
26.
Malendowicz P., Ultralewica a współczesność. Idee, programy, praktyka, Piła 2006.
 
27.
Maoist Communist Union, Russia’s Invasion of Ukraine, the Maneuvers of the U.S. Ruling Class, and Some Key Tasks for U.S. Communists, 28.03.2022, https://www.bannedthought.net/... (4.09.2022).
 
28.
Parti Communiste Révolutionnaire de France, Война на Украине: В ЕС милитаризация процветает, 26.04.2022, https://rkrp-rpk.ru/2022/04/26... (1.09.2022).
 
29.
Prokuratura Krajowa, Dział Prasowy, Wniosek Prokuratora Generalnego o delegalizację Komunistycznej Partii Polski, 6.12.2020, https://pk.gov.pl/aktualnosci/... (29.05.2021).
 
30.
Steinberg J., RIM: London’s narco-terrorist international, «Executive Intelligence Review» 1995, vol. 22, no. 46.
 
31.
Taaffe P., A Socialist World Is Possible. The History of the CWI, London 2004.
 
32.
Александр Ходаковский: «Спокойная, тихая, мирная Украина – вот такой результат нам нужен»,2.03.2022, https://rkrp-rpk.ru/2022/03/02... (19.06.2022).
 
33.
Коммунистическая Партия Советского Союза, Программа КПСС, http://www.cpsu.by/docs/view/p... (19.06.2022).
 
34.
Программа Социалистической Альтернативы, 3.11.2021, https://socialist.news/about-u... (3.09.2021).
 
35.
Российская Коммунистическая рабочая партия – Революционная (Российская) партия коммунистов, За что борется РКРП-РПК, https://web.archive.org/web/20... http://www.rkrp-rpk.ru/index.p...# (2.09.2022).
 
36.
Российская коммунистическая рабочая партия в составе КПСС, Коммунистическая рабочая организация ЛНР, Рабочий Фронт Донбасса, Рабочий Фронт Украины, Белорусская республиканская организация КПСС, Совместное заявление коммунистических и рабочих партий (подготовлено РКРП-КПСС совместно с коммунистами Донбасса и Украины), 6.07.2022, http://www.cpsu.by/news/o_situ... (2.09.2022).
 
37.
Социалистическая альтернатива, Нет войне в Украине! Вернуть войска домой, 24.02.2022, https://socialist.news/world/u... (3.09.2022).
 
38.
Социалистическая тенденция, Обращение к интернационалу, 9.06.2022, https://www.socialisttendency.... (3.09.2022).
 
39.
Старый H., Размышления о войне. Мысли с Донбасса, 15.06.2022, https://rkrp-rpk.ru/2022/06/15... (19.06.2022).
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top