PL EN RU
VALIDATE? VERIFY? DO NOT MOVE? ABOUT NON-STATISTICAL, SCHOLASTIC AND QUANTITATIVE METHODS OF QUANTITATIVE DATA STORYTELLING
 
More details
Hide details
1
Centrum Badań Marketingowych INDICATOR
 
2
absolwentka Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu Łódzkiego
 
3
doktorant Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 
 
Publication date: 2020-01-15
 
 
Studia Politologiczne 2019;54
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article deals with the quality of data obtained in the quantitative research process. The authors decided to raise the subject, because in the Polish political science – in the opposition to sociology – it’s not well described. The text was made mainly on the basis of a literature review devoted to particular parts of the article and is its synthesis. During the work it was discovered that thanks to relatively simple tools, as well as the use of some programs the quality of the data set can be checked in a simple and precise way.
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
 
REFERENCES (18)
1.
Barnes S.A., Identifying Fraud Can Be as Easy as 1, 2, 3: Applying Benford’s Law to Forensic Analyses and Investigations, https://files.constantcontact.... (dostęp: 19.01.2019).
 
2.
Benford F., The Law of Anomalous Numbers, „Proceedings of the American Philosophical Society” 1938, nr 78(4).
 
3.
Blattman C. i in., Measuring the Measurement Error. A Method to Qualitatively Validate Survey Data, https://ore.exeter.ac.uk/repos... (dostęp: 20.02.2019).
 
4.
Bławat F., Podstawy analizy ekonomicznej. Teorie, przykłady, zadania, Warszawa 2011.
 
5.
Brzeziński J., Metodologia badań psychologicznych, Warszawa 2005.
 
6.
Carballo M., Hjelmar U. (red.), Public Opinion Polling in a Globalized World, Berlin 2008.
 
7.
Cartledge P., Garnsey P., Gruen E.S. (red.), Hellenistic Constructs: Essays in Culture, History, and Historiography, Berkeley – Los Angeles – Londyn 1997.
 
8.
Domański H., Dukaczewska A., Stabilność odpowiedzi w badaniach socjologicznych, „ASK. Research and Methods” 1996, nr 1.
 
9.
Gostkowski Z., Analiza „efektu panelowego” w badaniach wyborczych w Łodzi w 1961 r., [w:] tegoż (red.), Analizy i próby technik badawczych w socjologii, t. 1, Wrocław – Warszawa – Kraków 1966.
 
10.
Jabkowski P., Reprezentatywność badań reprezentatywnych. Analiza wybranych problemów metodologicznych oraz praktycznych w paradygmacie całkowitego błędu pomiaru, Poznań 2015.
 
11.
Mebane W.R. Jr., Kalinin K., Comparative Election Fraud Detection, APSA 2009 Toronto Meeting Paper, https://papers.ssrn.com/sol3/p... 2009 (dostęp: 19.01.2019).
 
12.
Mider D., Marcinkowska A., Analiza danych ilościowych dla politologów. Praktyczne wprowadzenie z wykorzystaniem programu GNU PSPP, Warszawa 2013.
 
13.
Mlodinow L., Matematyka niepewności. Jak przypadki wpływają na nasz los, przekł. P. Strzelecki, Warszawa 2009.
 
14.
Nowak E., Teoria „agenda setting” a nowe media, „Studia Medioznawcze” 2016, nr 3(66).
 
15.
Pawłowski T., Logiczne podstawy weryfikacji wewnętrznej badań kwestionariuszowych, [w:] Z. Gostkowski, J. Lutyński (red.), Wywiad kwestionariuszowy w świetle badań metodologicznych, Analizy i Próby Technik Badawczych w Socjologii, t. 4, Wrocław 1972.
 
16.
Sambridge M., Tkalčić H., Arroucau P., Benford’s Law of First Digits: From Mathematical Curiosity to Change Detector, „Asia Pacific Mathematics Newsletter” 2011, nr 1.
 
17.
Sztabiński F., Ocena jakości danych w badaniach surveyowych, Warszawa 2011.
 
18.
Taylor J.R., Wstęp do analizy błędu pomiarowego, przekł., A. Babiński, R. Bożek, Warszawa 2018.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top