PL EN RU
PARTICIPATION OF INTEREST GROUPS IN TRANSNATIONAL GOVERNANCE
 
More details
Hide details
1
adiunkt w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego
 
 
Publication date: 2020-01-23
 
 
Studia Politologiczne 2013;27
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The interest groups are important institutions of national political systems and also play significant role as transnational actors. The author investigates the phenomenon of emerging network of global governance organizations from the interest groups perspective. The interest groups are often direct participants in transnational governance process and change the existing links between government (decision- makers) and citizens. This article considers the involvement of interest groups in the transnational governance. In particular, issues of mobilization, participation and influence are examined.
 
REFERENCES (15)
1.
A. Cianciara, Neoinstytucjonalizm w badaniach nad polskim lobbingiem gospodarczym w Unii Europejskiej: zarys perspektywy teoretycznej, [w:] R. Żelichowski (red.), Świat i Polska wobec globalnych wyzwań. Wybrane problemy, Warszawa 2009.
 
2.
H. Dumała, Transnarodowe sieci terytorialne w Europie, Lublin 2012.
 
3.
R. Gwiazdowski, A nie mówiłem? Dlaczego nastąpił kryzys i jak najszybciej z niego wyjść?, Warszawa 2012.
 
4.
M. Hardt, Imperium, Warszawa 2005.
 
5.
P. Kirkbride (ed.), Globalization. The external pressures, New York 2001.
 
6.
M. Lech, Zdolność oddziaływania korporacji transnarodowych na współczesne stosunki międzynarodowe w dobie procesu globalizacji, [w:] J. Menkes, T. Gardocka (red.), Korporacje transnarodowe. Jeden temat, różne spojrzenia, Warszawa 2010.
 
7.
T. Lemke, Biopolityka, Warszawa 2010.
 
8.
R. Meissner, The Transnational Role and Involvement of Interest Groups in Water Politics: a Comparative Analysis of Selected Southern African Case Studies, Pretoria 2005.
 
9.
E. Panas, Rola transnarodowych organizacji pozarządowych we współczesnych stosunkach międzynarodowych, [w:] W. Gizicki (red.), Polityczne wyzwania współczesnych państw. Perspektywa globalna, Toruń 2011.
 
10.
K. Piórko, „Władza” korporacji transnarodowych w stosunkach międzynarodowych, Toruń 2008.
 
11.
A. Rothert, Technopolis. Wirtualne sieci polityczne, Warszawa 2003.
 
12.
J.A. Scholte, Globalizacja, Sosnowiec 2006.
 
13.
T. Wallas, Grupy interesów w warunkach globalizacji, [w:] Z. Machelski, L. Rubisz (red.), Grupy interesu. Teorie i działanie, Toruń 2003.
 
14.
A. Zorska, Korporacje transnarodowe. Przemiany, oddziaływanie, wyzwania, Warszawa 2007.
 
15.
P. Żukiewicz, Przywództwo polityczne. Teoria i praktyka, Warszawa 2011.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top