PL EN RU
Energy transformation in Poland – the perspective of the discourse network analysis of political party manifestos and the social perception of changes in the energy sector
 
More details
Hide details
1
Katedra Socjologii, Instytut Nauk Socjologicznych i Pedagogiki SGGW
 
2
Katedra Socjologii, Instytut Nauk Socjologicznych i Pedagogiki SGGW
 
 
Publication date: 2022-06-20
 
 
Studia Politologiczne 2022;64
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of the article is to define the attitude of Polish parliamentary political parties towards the method of energy production, as well as to present the social perception of changes in the energy sector. The structural connections between parties, based on their energy concepts, were presented by the so called “affiliation networks”. Discourse Network Analysis, used in the study, also allowed to identify the most frequently co-occurring concepts expressed by different parties over the past fifteen years (coal, natural gas and renewable energy sources). As a result of the analysis, differences in the parties` approach to the energy issues were determined (among others: division between Law and Justice and Civic Platform since 2011; support for the exclusion of coal as an energy source made by Left and Civic Coalition in the year 2019). In order to present social attitudes towards the energy transformation data created by the Public Opinion Research Centre were used. According to the data, the main concern revealed by Poles regarding the energy transformation process is the possible rising cost of the energy.
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
 
REFERENCES (33)
1.
Adamowicz M., Zielona gospodarka, zielony wzrost i zazielenienie jako formy realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju, «Wieś i Rolnictwo» 2021, vol. 191 (2).
 
2.
Batorski D., Zdziarski M., Analiza sieciowa i jej zastosowanie w badaniach organizacji i zarządzania, «Problemy Zarządzania» 2009, nr 4.
 
3.
Brauers H., Oei P.-Y., The Political Economy of Coal in Poland: Drivers and Barriers for a Shift Away from Fossil Fuels, «Energy Policy» 2020, vol. 144.
 
4.
Braun J., Bezpieczeństwo energetyczne jako dobro publiczne – miary i czynniki wpływające na jego poziom, «Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach» 2018, vol. 358.
 
5.
Charmaz K., Teoria ugruntowana. Praktyczny przewodnik po analizie jakościowej, Warszawa 2013.
 
6.
Däubler T., Benoit K., Mikhaylov S., Laver M., Natural Sentences as Valid Units for Coded Political Texts, «British Journal of Political Science» 2012, vol. 42, no. 4.
 
7.
García-García P., Carpintero Ó., Buendía L., Just Energy Transitions to Low Carbon Economies: A Review of the Concept and its Effects on Labour and Income, «Energy Research & Social Science» 2020, vol. 70, December 2020, 101664.
 
8.
Giddens A., Katastrofa klimatyczna, Warszawa 2010.
 
9.
Gryz J., Podraza A., Ruszel M. (red.), Bezpieczeństwo energetyczne: koncepcje, wyzwania, interesy, Warszawa 2018.
 
10.
Hanneman R.A., Riddle M., Introduction to Social Network Methods, Riverside 2005, http:// faculty.ucr.edu/~hanneman/nettext/ (11.02.2022).
 
11.
Herudziński T., Społeczna percepcja energetyki jądrowej w perspektywie procesów transformacji energetycznej w Polsce, «Człowiek i Społeczeństwo» 2021, vol. LII.
 
12.
Herudziński T., Boguszewski R., Owczarek D., Bondyra K., Ubóstwo energetyczne w obliczu regulacji przeciwdziałających zanieczyszczeniu powietrza, Warszawa 2019.
 
13.
Hessa D., Renner M., Conservative political parties and energy transitions in Europe: Opposition to climate mitigation policies, «Renewable and Sustainable Energy Reviews» 2019, vol. 104.
 
14.
Kaczmarski M., Bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej, Warszawa 2010.
 
15.
Kamprowski R., Polityka energetyczna w programach największych polskich partii politycznych w wyborach parlamentarnych w 2019 roku, «Środkowoeuropejskie Studia Polityczne» 2021, nr 1.
 
16.
Kochanek E., Evaluation of Energy Transition Scenarios in Poland, «Energies» 2021, vol. 14, 6058.
 
17.
Leifeld P., Discourse Network Analysis. Policy Debates as Dynamic Networks, [w:] J.N. Victor, A.H. Montgomery, M. Lubell (red.), The Oxford Handbook of Political Networks, Oxford 2018.
 
18.
Lehotay V., Road to the European Energy Union: energy, energy policy, energy law in the European Union, «Journal of Agricultural and Environmental Law» 2020, vol. 28.
 
19.
Młynarski T., Bezpieczeństwo energetyczne i ochrona klimatu w drugiej dekadzie XXI wieku. Energia – środowisko – klimat, Kraków 2017.
 
20.
Moinz N., Louçã F., Oliveira M., Soeiro R., Empirical Analysis of the Portuguese Governments Social Network, «Social Network Analysis and Mining» 2016, vol. 6.
 
21.
Mrozowska S., Wendt J.A., Tomaszewski K., The Challenges of Poland’s Energy Transition, «Energies» 2021, vol. 14.
 
22.
Mrozowska S., Polityka energetyczna Unii Europejskiej. Pomiędzy strategią, lobbingiem a partycypacją, Kraków 2017.
 
23.
Olkuski T., Światowe zużycie energii pierwotnej oraz zapotrzebowanie na nią w przyszłości, «Polityka i Społeczeństwo» 2018, nr 2.
 
24.
Olabi A.G., Energy Quadrilemma and the Future of Renewable Energy, «Energy» 2016, vol. 108.
 
25.
Popkiewicz M., Rewolucja energetyczna. Ale po co?, Katowice 2016.
 
26.
Roguska B. (opr.), Transformacja energetyczna – oczekiwania i postulaty. Komunikat CBOS nr 70/2021, Warszawa 2021.
 
27.
Swacha P., Wojnicki J., Europosłowie frakcji Zielonych oraz Zielonych – Wolnego Przymierza Europejskiego w latach 1989–2019 w perspektywie sieci społecznych, «Przegląd Zachodni» 2020, nr 4.
 
28.
Swacha P., Zastosowanie analizy sieci społecznych w badaniach elit parlamentarnych (na przykładzie eurodeputowanych z Polski), «Przegląd Europejski» 2015, nr 2.
 
29.
Tomaszewski K., The Polish Road to the new European Green Deal – Challenges and Threats to the National Energy Policy, «Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal» 2020, vol. 23 (2).
 
30.
Witkowska M., The Use of the Concept of Policy Networks in the Study of Relations Between National Parliaments and the EU Institutions, «Przegląd Europejski» 2016, nr 4.
 
31.
Zajączkowska M., Bezpieczeństwo energetyczne (Unii Europejskiej). Studium teoretyczne, «Krakowskie StudiaMiędzynarodowe» 2016, vol. XIII (3).
 
32.
Ziętara W., Struktury sieciowe europejskiego ruchu politycznego Zielonych, «Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio K – Politologia» 2017, nr 2.
 
33.
Żukiewicz P., Zieliński M., Domagała K., Social Network Analysis as a Research Method in Political Science. An Attempt to Use it in Coalition Research, «Przegląd Politologiczny» 2018, nr 4.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top