PL EN RU
Tożsamość, reprezentacja, uznanie jako atrybuty legitymizowania systemu politycznego Unii Europejskiej
 
 
Więcej
Ukryj
1
adiunkt w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego
 
 
Data publikacji: 23-01-2020
 
 
Studia Politologiczne 2013;27
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Legitymizowanie systemu politycznego Unii Europejskiej stanowi przedmiot wielu dociekań naukowych i wywołuje szereg kontrowersji. Kwestie dotyczące legitymizowania są rozpatrywane najczęściej w ujęciach komparatystycznych – w zestawieniu z państwem narodowym, co prowadzi najczęściej do wniosków o deficycie legitymizacji systemu politycznego Unii Europejskiej. Niniejszy artykuł proponuje spojrzenie na legitymizowanie przez pryzmat podejścia konstruktywistycznego, przy zastosowaniu trzech atrybutów: tożsamości, reprezentacji i uznania. Autor charakteryzuje ich właściwości i możliwości zastosowania w badaniach nad powyższym zagadnieniem. Wskazuje na multitożsamościową naturę społeczeństwa europejskiego, możliwości ekspresji uznania systemu politycznego, które może być wyrażane poprzez kanały partycypacji obywatelskiej w jego funkcjonowaniu, jak również możliwe do weryfikacji w badaniach nad legitymizowaniem modele reprezentacji obywateli w systemie. Sprawdzenie ich stosowalności w praktyce działania systemu politycznego Unii Europejskiej może przyczynić się zdaniem autora do podważenia lub nawet obalenia tezy o deficycie legitymizowania systemu politycznego Unii Europejskiej.
 
REFERENCJE (8)
1.
M. Gabel, Economic Integration and Mass Politics: Market Liberalization and Public Attitudes in the European Union, „American Journal of Political Science” 1998, nr 3.
 
2.
J. Habermas, Obywatelstwo a tożsamość europejska. Rozważania nad przyszłością Europy, Warszawa 1993.
 
3.
S. Hix, System polityczny Unii Europejskiej, Warszawa 2010.
 
4.
I. Pernice, Multilevel Constitutionalism and the Treaty of Amsterdam: European Constitution-Making Revisited?, „Common Market Law Review” 1999, t. 36.
 
5.
D. Runciman, M. Brito Vieira, Reprezentacja, Warszawa 2011.
 
6.
K. Szczerski, Integracja europejska. Cywilizacja i polityka, Kraków 2003.
 
7.
A. Wiktorska-Święcka, Europeizacja wartości demokratycznych w procesie kształtowania europejskiej tożsamości, [w:] A. Pacześniak, R. Riedel (red.), Europeizacja – mechanizmy, wymiary, efekty, Toruń 2010.
 
8.
R. Wiszniewski, Europejska przestrzeń polityczna. Zachowania elektoratu w wyborach do Parlamentu Europejskiego, Wrocław 2008.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top