PL EN RU
The world public opinion towards the American foreign policy of presidents of the United States of North America in the years 2001–2016
 
Подробнее
Скрыть детали
1
Faculty of Political Science and International Studies University of Warsaw
 
 
Дата публикации: 2021-07-05
 
 
Studia Politologiczne 2021;60
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
СТАТЬЯ:
The article is based on an analysis of certain aspects of how the public opinion of selected nations in years 2001–2016 perceived the American foreign policy and the images of two Presidents of the United States (George W. Bush, Barack Obama). In order to achieve these research goals some polling indicators were constructed. They are linked with empirical assessments related to the foreign policy of the U.S. and the political activity of two Presidents of the United States of America which are constructed by nations in three segments of the world system. Results of the analysis confirmed the research hypotheses. The position of a given nation in the structure of the world system influenced the dynamics of perception and the directions of empirical assessments (positive/negative) of that nation’s public opinion about the USA.
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
 
ЛИТЕРАТУРА (33)
1.
Balmas M., Tell me who is your leader, and I will tell you who you are: Foreign leaders’ perceived personality and public attitudes toward their countries and citizenry, «American Journal of Political Science» 2018, vol. 62.
 
2.
Belim C., Calca P. (eds.), Image of U.S. Presidential Administrations: The Cases of George W. Bush and Barack Obama, Lanham 2013.
 
3.
Boulding K.E., National images and international systems, «Journal of Conflict Resolution» 1959, vol. 3.
 
4.
Castano E., Bonacossa A., Gries P., National Images as Integrated Schemas: Subliminal Primes of Image Attributes Shape Foreign Policy Preferences, «Political Psychology» 2016, vol. 37.
 
5.
Czaputowicz J., Teorie stosunków międzynarodowych. Krytyka i systematyzacja, Warszawa 2008.
 
6.
Czornik K., Ewolucja pozycji międzynarodowej USA w okresie pozimnowojennym, «Studia Politicae Universitatis Silesiensis» 2018, vol. 21.
 
7.
Dragojlovic N.I., Priming and the Obama effect on public evaluations of the United States, «Political Psychology» 2011, vol. 32.
 
8.
Gerring J., Case Selection for Case-Study Analysis: Qualitative and Quantitative Techniques, [in:] J. Box-Steffensmeier, H. Brady and D. Collier (eds), Oxford Handbook of Political Science: Methodology, Oxford 2008.
 
9.
Goldsmith B.E., Horiuchi Y., In search of soft power: Does foreign public opinion matter for US foreign policy?, «World Politics» 2012, vol. 64.
 
10.
Goldsmith B.E., Horiuchi Y., Spinning the globe? U.S. public diplomacy and foreign public opinion, «The Journal of Politics» 2009, vol. 71.
 
11.
Goldsmith B.E., Horiuchi Y., Wood T., Doing well by doing good: The impact of foreign aid on foreign public opinion, «Quarterly Journal of Political Science» 2014, vol. 9.
 
12.
Gravelle T.B., Trumping foreign policy: public diplomacy, framing, and public opinion among middle power publics, «Australian Journal of International Affairs» 2018, vol. 72.
 
13.
Habermas J., Strukturalne przeobrażenia sfery publicznej, Warszawa 2007.
 
14.
Haliżak E., Stosunki USA–Chiny: falsyfikacja hipotezy „pułapki Tukidydesa”, «Stosunki Międzynarodowe» 2016, vol. 52, no. 4.
 
15.
Herrmann R.K., Voss J.F., Schooler T.Y.E., Ciarrochi J., Images in international relations: An experimental test of cognitive schemata, «International Studies Quarterly» 1997, vol. 41.
 
16.
Holsti O.R., Public Opinion and American Foreign Policy, Ann Arbor 2004.
 
17.
Ilkowski F., Dialektyka imperializmu kapitalistycznego, «Studia Politologiczne» 2016, vol. 41.
 
18.
Kamiński A., Paszewski T., Stany Zjednoczone i Amerykanie w polskiej polityce zagranicznej i sondażach po upadku komunizmu, «Sprawy Międzynarodowe» 2006, No. 2.
 
19.
Krzywdzińska A., Wizerunek Rosji i Stanów Zjednoczonych w polskich tygodnikach opinii po 1991 roku, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012.
 
20.
Kuźniar R., Polityka i siła. Studia strategiczne – zarys problematyki, Warszawa 2006.
 
21.
Kuźniar R., Liberalny interwencjonizm Zachodu po zimnej wojnie: przesłanki i konsekwencje, «Stosunki Międzynarodowe » 2015, vol. 51, no. 3.
 
22.
Madej M., Dlaczego Zachód idzie na wojnę?: motywy interwencji zbrojnych Zachodu po zimnej wojnie w świetle oficjalnych wystąpień zachodnich przywódców, «Stosunki Międzynarodowe» 2015, vol. 51, no. 3.
 
23.
Marszałek-Kawa J., Siemiątkowski P. (comp.), Exposé Prezesów Rady Ministrów 1989–2019, Toruń 2020.
 
24.
Matera P., Rywalizacja gospodarcza Stanów Zjednoczonych z Chinami w Afryce Subsaharyjskiej w XXI wieku, «Stosunki Międzynarodowe» 2012, vol. 46, no. 2.
 
25.
Matuszak J.Z., Wojsko Polskie w Afganistanie 2002–2014, Warszawa 2014.
 
26.
Nye J.S., Public Diplomacy and Soft Power, «The Annals of the American Academy of Political and Social Science» 2008, vol. 616.
 
27.
Potocki P., Uwarunkowania zjawiska personalizacji postrzegania rządu w demokratycznym systemie politycznym, «Zeszyty Naukowe ALMAMER» 2013, no. 1.
 
28.
Prados A.B., CRS Report for Congress. Middle East: Attitudes toward the United States, December 31, 2001, https://digital.library.unt.ed... (19.12.2020).
 
29.
Volkov D., Anti-American Sentiment in Post-Soviet Russia: Dynamics and Contemporary Characteristics, «Russian Social Science Review» 2020, vol. 61.
 
30.
Wallerstein I., Analiza systemów-światów: Wprowadzenie, Warszawa 2007.
 
31.
Wojciuk A., Michałek M., Opinia publiczna wobec „wojen Zachodu”: przypadki wojny w Zatoce, Bośni oraz Kosowie, «Stosunki Międzynarodowe» 2015, vol. 51, no. 3.
 
32.
Zaller J., The Nature and Origins of Mass Opinion, Cambridge 1992.
 
33.
Zięba R., Międzynarodowe implikacje kryzysu ukraińskiego, «Stosunki Międzynarodowe» 2014, vol. 50, no. 2.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top