PL EN RU
The system of government and the opposition in Poland after the 2015 parliamentary elections
 
Подробнее
Скрыть детали
1
Faculty of Political Science and Social Communication of the University of Opole
 
 
Дата публикации: 2021-07-05
 
 
Studia Politologiczne 2021;60
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
СТАТЬЯ:
The category of the system of government in Poland requires reference to ‘the governance style’ of the right, and to the tendency that has appeared in international politics in recent years to call it populist nationalism. The objective of this paper is to show that in the case of Poland after 2015, the thesis of the retreat of democracy has no factual grounds, and it can be countered through the use of evidence. The system of government in Poland after the Law and Justice party came to power cannot be described as a contradiction to democracy. Citizens are not being manipulated and deceived. They are aware of the content of decisions made by the executive branch. The opposition is able to act freely, and it is supported by independent private media. There are many veto points in the political system. The government can count on public support that is stronger than that of the governments from the period before 2015.
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
 
ЛИТЕРАТУРА (53)
1.
Antoszewski A., Metodologiczne aspekty badań nad systemami rządzenia, [in:] J. Szymanek (ed.), System rządów w perspektywie porównawczej, Warszawa 2014.
 
2.
Antoszewski A., System polityczny RP, Warszawa 2012.
 
3.
Barros R., Dyktatura i rządy prawa: normy prawne i władza wojskowa w Chile Pinocheta, [in:] J.M. Maravall, A. Przeworski (eds.), Demokracja i rządy prawa, transl. Paweł Kazimierczak, Jan Winczorek, Warszawa 2010.
 
4.
Békési L., Negative Discrimination and its Problems Arising in Labour Law Relationships in the European Union and Hungarian Legal Regulations, «Comparative Law Review» 2017, No. 23.
 
5.
Bokszczanin I., Hybrydyzacja demokracji lokalnej w państwach Europy Południowej (Francja, Hiszpania, Włochy), Warszawa 2019.
 
6.
Bożyk S., Opozycja parlamentarna w Sejmie RP, Warszawa 2005.
 
7.
Burda A., Doktryna konstytucyjna Monteskiusza, [in:] J. Bardach, K. Grzybowski (eds.), Monteskiusz i jego dzieło, Wrocław 1956.
 
8.
Chorążewska A., Model prezydentury w praktyce politycznej po wejściu w życie Konstytucji RP z 1997 r., Warszawa 2008.
 
9.
Dahl R., O demokracji, transl. Marcin Król, Kraków 2002.
 
10.
Dahl R., Demokracja i jej krytycy, transl. Stefan Amsterdamski, Kraków 1995.
 
11.
Dahl R. (ed.), Political Oppositions in Western Democracies, New Haven–London 1966.
 
12.
Decko K., Skuteczność Unii Europejskiej w negocjacjach a gracze weto, «Wrocławskie Studia Politologiczne» 2014, No. 16.
 
13.
De Mattei R., Dyktatura relatywizmu, transl. Piotr Toboła-Pertkiewicz, Emilia Turlińska, Warszawa 2009.
 
14.
Fukuyama F., Tożsamość. Współczesna polityka tożsamościowa i walka o uznanie, transl. Jan Pyka, Poznań 2019.
 
15.
Gendźwiłł A., Bezpartyjni prezydenci miast i ich znaczenie dla lokalnej polityki, «Studia Regionalne i Lokalne» 2010, No. 2 (40).
 
16.
Grzybowski M., Prezydencki arbitraż polityczny: uwarunkowania wyborcze i ustrojowe, [in:] B. Szmulik, J. Szymanek (eds.), Interpretacje i reinterpretacje podziału władzy, Warszawa 2020.
 
17.
Held D., Modele demokracji, transl. Wojciech Nowicki, Kraków 2010.
 
18.
Höffe O., La democrazia nell’era della globalizzazione, Bologna 2007.
 
19.
Kazalska O., Domniemanie przyjęcia poprawki senackiej jako konstytucyjny standard procesu legislacyjnego, «Przegląd Europejski» 2019, No. 1.
 
20.
Kieżun W., Patologia transformacji, Warszawa 2012.
 
21.
Krasnodębski Z., Już nie przeszkadza, Kraków 2010.
 
22.
Levitsky S., Way L., The Myth of Democratic Recesion, «Journal of Democracy» 2015, vol. 26, No. 1.
 
23.
Loughlin J., Reconfiguring the nation-state vs. uniformity, [in:] J. Loughlin, J. Kincaid, W. Swenden (eds.), Routledge Handbook of Regionalism & Federalism, London 2013.
 
24.
Machelski Z., Opozycja polityczna w Europie. Ujęcie porównawcze, Warszawa 2016.
 
25.
Mastropaolo A., Verzichelli L., Il parlamento. Le assemblee legislative nelle democrazie contemporanee, Roma–Bari 2006.
 
26.
Matyja R., Wyjście awaryjne. O zmianie wyobraźni politycznej, Kraków 2018.
 
27.
Missiroli A., I «governi» dell’opposizione: Gran Bretagna e Repubblica federale tedesca, [in:] A. Missiroli, G. Pasquino (eds.), Opposizione, governo ombra, alternativa, Roma–Bari 1990.
 
28.
Mouffe Ch., Per un populismo di sinistra, Bari–Roma 2018.
 
29.
Nowak L., Podział władzy w historii myśli politycznej – wybrane problemy, [in:] B. Szmulik, J. Szymanek (eds.), Interpretacje i reinterpretacje podziału władzy, Warszawa 2020.
 
30.
Pałecki K., Opozycja polityczna – próba typologii, [in:] K. Łabędź (ed.), Rola opozycji w systemach demokratycznych, Kraków 2016.
 
31.
Pinelli C., Cambiamento o razionalizzazione della forma di governo, [in:] M. Volpi (ed.), Istituzioni e sistema politico in Italia: bilancio di un ventennio, Bologna 2015.
 
32.
Pitruzzella G., Forme di governo e trasformazioni della politica, Roma–Bari 1996.
 
33.
Powell G.B., Jr, Wybory jako narzędzie demokracji. Koncepcje większościowe i proporcjonalne, transl. Marek Czekański, Warszawa 2006.
 
34.
Przeworski A., Dlaczego partie polityczne respektują wyniki wyborów?, [in:] J.M. Maravall, A. Przeworski (eds.), Demokracja i rządy prawa, transl. Paweł Kazimierczak, Jan Winczorek, Warszawa 2010.
 
35.
Rizzoni G., Oposizione parlamentare e democrazia deliberativa. Ordinamenti europei a confronto, Bologna 2012.
 
36.
Ruszkowski J., Ponadnarodowość w systemie politycznym Unii Europejskiej, Warszawa 2010.
 
37.
Rydlewski R., Modernizacja administracji. Studium polityk administracyjnych w Polsce, Warszawa 2015.
 
38.
Sani G., La polarizzazione rivisitata, [in:] G. Pasquino (ed.), La scienza politica di Giovanni Sartori, Bologna 2005.
 
39.
Schumpeter J.A., Kapitalizm, socjalizm, demokracja, transl. Michał Rusiński, Warszawa 2009.
 
40.
Shapiro I., Stan teorii demokracji, transl. Izabela Kisilowska, Warszawa 2006.
 
41.
Szmulik B., Szymanek J., Podział władzy: interpretacje i reinterpretacje, [in:] B. Szmulik, J. Szymanek (eds.), Interpretacje i reinterpretacje podziału władzy, Warszawa 2020.
 
42.
Szmulik B., Szymanek J., Podział władzy jako zasada prawa konstytucyjnego, [in:] B. Szmulik, J. Szymanek (eds.), Interpretacje i reinterpretacje podziału władzy, Warszawa 2020.
 
43.
Szymanek J., Dyspersja władzy: między jednolitością a podziałem władzy, [in:] B. Szmulik, J. Szymanek (eds.), Interpretacje i reinterpretacje podziału władzy, Warszawa 2020.
 
44.
Szymanek J., Mechanizm racjonalizacji parlamentarnego systemu rządów: przegląd koncepcji, [in:] J. Szymanek (ed.), System rządów w perspektywie porównawczej, Warszawa 2014.
 
45.
Tilly Ch., Demokracja, transl. Michał Szczubiałka, Warszawa 2008.
 
46.
Tsebelis G., Veto Players: How Political Institutions Work, New Jersey 2002.
 
47.
Tsebelis G., Decision Making in Political Systems: Veto Players in Presidentialism, Parliamentarism, Multicameralism and Multipartyism, «British Journal of Political Science» 1995, vol. 25, No. 3.
 
48.
Wandycz P.S., Cena wolności. Historia Europy Środkowowschodniej od średniowiecza do współczesności, transl. T. Wyrozumski, Kraków 2003.
 
49.
Witkowski Z., Woźniak W., Remarks on the contents of the power of pardon in the light, [in:] Z. Witkowski, J. Jirásek, K. Skotnicki, M. Serowaniec (eds.), Współczesne problemy sądownictwa w Republice Czeskiej i w Rzeczypospolitej Polskiej, Toruń 2017.
 
50.
Zaleśny J., Kontrola konstytucyjności prawa: nowa aranżacja podziału władzy, [in:] B. Szmulik, J. Szymanek (red.), Interpretacje i reinterpretacje podziału władzy, Warszawa 2020.
 
51.
Zwierzchowski E., Opozycja parlamentarna, [in:] E. Zwierzchowski (ed.), Opozycja parlamentarna, Warszawa 2010.
 
52.
Zybertowicz A., Gurtowski M., Sojak R., Państwo Platformy. Bilans zamknięcia, Warszawa 2015.
 
53.
Żukiewicz P., Przywództwo polityczne. Teoria i praktyka, Warszawa 2011.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top