PL EN RU
THE DEFENCE TACTICS AGAINST DISCREDITATION. CASE STUDY OF POLISH PRESIDENTIAL CAMPAIGNS IN 1990–2015
 
 
More details
Hide details
1
Instytut Dziennikarstwa i Informacji, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 
 
Publication date: 2019-12-20
 
 
Studia Politologiczne 2017;45
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article presents the results of an original study of the defense tactics against discreditation during presidential campaigns in Poland between 1990 and 2015. It argues that in the context of an attack, the response of the targeted candidate is essential for the success or failure of his campaign. Several examples of discreditation are presented and the tactics of the attacked candidate are analyzed and interpreted. The article makes an original contribution to the academic literature on public relations and political marketing by offering a new typology of the defense tactics against discreditation.
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
 
REFERENCES (25)
1.
O. Annusewicz, Polityczne public relations, „Studia Politologiczne” 2005, vol. 9.
 
2.
W. Bereś, Czwarta władza. Najważniejsze wydarzenia medialne III RP, Warszawa 2000.
 
3.
A.J. Berinsky, Rumors, Truths, and Reality: A Study of Political Misinformation, ersion 3.1, http://web.mit.edu/berinsky/ww..., 12.07.2016.
 
4.
M. Cichosz, (Auto)kreacja wizerunku polityka na przykładzie wyborów prezydenckich w III RP, Toruń 2003.
 
5.
W. Cwalina, A. Falkowski, Marketing polityczny. Perspektywa psychologiczna, Gdańsk 2005.
 
6.
K. Daniel, Kampania negatywna w polskich wyborach prezydenckich 1990 – 2010, Toruń 2013.
 
7.
W. Furman, Pseudowydarzenie w public relations i dziennikarstwie, „Athenaeum” 2012, nr 34.
 
8.
W. Jabłoński, Kreowanie informacji, Warszawa 2006.
 
9.
M. Jeziński, Marketing polityczny a procesy akulturacyjne: przypadek III Rzeczpospolitej, Toruń 2004.
 
10.
M. Karwat, Sztuka manipulacji politycznej, Toruń 2001.
 
11.
M. Karwat, O złośliwej dyskredytacji, Warszawa 2006.
 
12.
H.M. Kepplinger, Mechanizmy skandalizacji w mediach, Kraków 2008.
 
13.
M. Kolczyński, M. Mazur, Wojna na wrażenia, Warszawa 2007.
 
14.
N. Maliszewski, Jak zaprogramować wyborcę?, Warszawa 2008.
 
15.
M. Mazur, Negatywna telewizyjna reklama polityczna. Doświadczenia amerykańskie i polskie, [w:] B. Dobek-Ostrowska (red.), Kampania wyborcza: marketingowe aspekty komunikowania politycznego, Wrocław 2005.
 
16.
M. Pabijańska, Psychomanipulacje w polityce, Wrocław 2006.
 
17.
M. Pfau, H.C. Kenski, Attack Politics: Strategy and Defense, New York 1990.
 
18.
A.K. Piasecki, Wybory w Polsce 1989–2011, Kraków 2012.
 
19.
I. Podobas, Public relations jako narzędzie kreowania wizerunku partii politycznych, Warszawa 2011.
 
20.
A. Pratkanis, E. Aronson, Wiek propagandy, Warszawa 2004.
 
21.
T. Shibutani, Improvised news: A sociological study of rumor, Indianapolis 1966.
 
22.
W.K. Szalkiewicz, Kandydat. Jak wygrać wybory, Bydgoszcz – Olsztyn 2006.
 
23.
J.B. Thompson, Skandal polityczny: władza i jawność w epoce medialnej, Warszawa 2010.
 
24.
K. Wójcik, Public Relations. Wiarygodny dialog z otoczeniem, Warszawa 2005.
 
25.
A.M. Zaręba, Wizerunek polityka w III RP: kreacja, instrumentarium, kompetencje komunikacyjne, Rzeszów 2011.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top