PL EN RU
TADEUSZ KLEMENTEWICZ, Stawka większa niż rynek. U źródeł stagnacji kapitalizmu bez granic
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego
Data publikacji: 18-12-2019
 
Studia Politologiczne 2018;49
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Artykuł recenzyjny odnosi się do mo - nografii T. Klementewicza Stawka większa, niż rynek. U źródeł stagnacji kapitalizmu bez granic. Wcielając się w „klona Miltona Friedmana” Autor podejmuje polemikę m.in. z kluczową hipotezą sformułowaną przez T. Klemen tewicza „Kapitalistyczna gospodarka-świat po trzech dekadach karnawału neoliberalnej globalizacji weszła… w stadium stagnacji”.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
ISSN:1640-8888