PL EN RU
Sztuka jako narzędzie imperializmu kulturowego
 
 
Więcej
Ukryj
1
kierownik Katedry Teorii Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Łódzkiego
 
 
Data publikacji: 17-12-2019
 
 
Studia Politologiczne 2018;50
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
We współczesnym świecie imperializm kulturowy, określany często jako medialny, ulega znaczeniowym przeobrażeniom. Narzucanie wzorców, norm, wartości czy kulturowej tożsamości we współczesnym świecie stopniowo przestaje być domeną Zachodu. Sztuka sensu stricto nadal tu stanowi ważny element; w sposób bierny, jak i aktywny określa znaczenie kultury Zachodu. Globalizacja i rynek konsumenta sprawiają, że sztuka jest wykorzystywana jako ważny element kulturowej dominacji. Nadal wielkie przedsiębiorstwa medialne związane są z Zachodem, ale stopniowo przestaje to być elementem trwałym i niezmiennym. Udział sztuki w procesie imperializmu kulturowego można najłatwiej zaobserwować poprzez aktywność turystyczną, liczbę odwiedzających muzea, skalę handlu dziełami sztuki oraz sztukę pojawiającą się w reklamie.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (40)
1.
Barker Ch., Making Sense of Cultural Studies, London 2002.
 
2.
Balcerowicz B., Pokój i nie-pokój, Warszawa 2001.
 
3.
Bauman Z., Globalizacja i co z tego dla ludzi wynika, Warszawa 2000.
 
4.
Bednarska S., Wpływ malarstwa surrealistycznego na reklamę współczesną, „Studia Humanistyczne AGH” 2012, t. 11/1.
 
5.
Bernardi U., Globalizacja i kultury. Przeciw starym i nowym przesądom, „Społeczeństwo” 1998, nr 2.
 
6.
Bhabha H., The Location of Culture, London 1994.
 
7.
Braun J., Potęga czwartej władzy. Media, rynek, społeczeństwo, Warszawa 2005.
 
8.
Burke P., Historia kulturowa. Wprowadzenie, Kraków 2012.
 
9.
Burszta W.J., Antropologia kultury. Tematy, teorie, interpretacje, Poznań 1998.
 
10.
Caples J., Skuteczna reklama, Warszawa 2000.
 
11.
Frankowski P., Jeden Świat – wiele „lądów”. Pytanie o kształt nowego porządku światowego, [w:] A. Chodubski (red.), Kształtowanie się nowego ładu międzynarodowego, Gdańsk 2007.
 
12.
Golka M., Świat reklamy, Warszawa 1994.
 
13.
Goban-Klas T., Media i komunikowanie masowe. Teoria i analizy prasy, radia, telewizji i internetu, Warszawa–Kraków 1999.
 
14.
Hall C.M., Tourism and Politics: Policy, Power and Place, New York 1994.
 
15.
Hamelink C., The Politics of World Communication, London 1994.
 
16.
Huntington S.P., The Lonely Superpower, „Foreign Affairs” 1999, vol. 78, nr 2.
 
17.
Kagan R., Powrót historii i koniec marzeń, Poznań 2009, s. 10.
 
18.
Kaplan R.D., The Coming Anarchy. Shattering the Dreams of Post Cold War, New York 2000.
 
19.
Keane J., Media a demokracja, Londyn 1992.
 
20.
Kiereś M., Kulturoznawstwo i problem sztuk, „Rocznik Kulturoznawczy” 2010, t. I.
 
21.
Kisielewski A., Sztuka i reklama. Relacje miedzy sztuką i kulturą, Białystok 2001.
 
22.
Lisowska-Magdziarz M., Z historii reklamy telewizyjnej, „Aida” 1997, nr 10–11.
 
23.
MacCannell D., The Tourist: A New Theory of the Leisure Class, London 1999.
 
24.
Mattelart A., Mattelart M., Teorie komunikacji. Krótkie wprowadzenie, Warszawa–Kraków 2001.
 
25.
Nye J.S., Konflikty międzynarodowe, Warszawa 2009.
 
26.
Ociepka B., Populism and media democracy, Wrocław 2005.
 
27.
Pawlak P., Internet jako narzędzie imperializmu kulturowego, Poznań–Gniezno 2011.
 
28.
Pokrzycka L., Mich W., Media a demokracja, Lublin 2007.
 
29.
Read H., Sens sztuki, Warszawa 1994.
 
30.
Rifkin J., Wiek dostępu. Nowa kultura hiperkapitalizmu, w której płaci się za każdą chwilę życia, Wrocław 2003.
 
31.
Robertson R., Globalization, London 1992.
 
32.
Said E.W., Culture and Imperialism, New York 1993.
 
33.
Sarikakis K., Legitimating Domination: Notes an the Changing Faces of Cultural Imperialism, [w:] B. Hamm, R. Smandych (red.), Cultural Imperialism. Essays on the Political Economy of Cultural Domination, Peterborough 2005.
 
34.
Schiller H., Komunikowanie a dominacja kulturalna, Warszawa 1978.
 
35.
Stevenson N., The Transformation of the Media: Globalisation, Morality and Ethics, London – New York 1999.
 
36.
Szwed-Kasperek M., Związki reklamy i sztuki – pasożytnictwo czy symbioza, [w:] M. Ostrowicki (red.), Estetyka reklamy, Kraków.
 
37.
Taborska M., Spiskowcy wyobraźni. Surrealizm, Gdańsk 2007.
 
38.
Walsh K., The Representation of the Past: Museums and Heritage in the Postmodern World, London 1992.
 
39.
Wang N., Rethinking authenticity in tourism experience, „Annals of Tourism Research” 1992, nr 26 (2).
 
40.
Ziętek A., Globalizacja a kultura, [w:] A. Ziętek (red.), Międzynarodowe stosunki kulturalne, Warszawa 2010.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top