PL EN RU
Insiders or strangers? “Studies on antagonism to strangers” by Florian Znaniecki as a framework for analysing attitudes towards war migrants from Ukraine on the basis of survey data and observations of Ukrainian signs in the landscape of Wrocław
 
More details
Hide details
1
Instytut Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego
 
 
Publication date: 2023-06-19
 
 
Studia Politologiczne 2023;68
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of this article is to analyse the attitudes of Poles towards war migrants from Ukraine in the period after the invasion of troops of the Russian Federation in February 2022. The empirical base for the considerations is formed by opinion polls and visual data collected by the author – references to Ukrainians and Ukraine in the space of Wrocław registered on photographs. The theoretical framework for the considerations is the concept of Znaniecki. This concept was used as a theoretical framework to try to answer the question at which pole of the “insider-stanger” axis war migrants are placed by Poles.
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
 
REFERENCES (20)
1.
Błuszkowski J., Stereotypy narodowe w świadomości Polaków. Studium socjologiczno-politologiczne, Warszawa 2003.
 
2.
Drozdowski R., Krajewski M., Za fotografię! W stronę radykalnego programu socjologii wizualnej, Warszawa 2010.
 
3.
Kaltenberg-Kwiatkowska E., O oznaczaniu i naznaczaniu przestrzeni miasta, «Przegląd Socjologiczny» 2011, t. 60, nr 2–3.
 
4.
Lubicz-Miszewski M., Stan badan nad „pomajdańskimi” imigrantami z Ukrainy w Polsce. Wprowadzenie, [w:] M. Lubicz-Miszewski (red.), Imigranci z Ukrainy w Polsce. Uwarunkowania społeczno-kulturowe i wyzwania dla bezpieczeństwa, Wrocław 2020.
 
5.
Makaro J., O sąsiedztwo polsko-ukraińskim. W reakcji na film „Wołyń” Wojtka Smarzowskiego, «Sprawy Narodowościowe. Seria Nowa» 2018, nr 50.
 
6.
Niedźwiecka-Iwańczak N., Inność etniczna (i nie tylko) w krajobrazie miasta. Wyzwania teoretyczne i metodologiczne. Wrocławskie egzemplifikacje, [w:] K. Dolińska, J. Makaro (red.), Wielokulturowość polskich miast. Teoria, praktyka, polityka, Kraków 2021.
 
7.
Noelle-Neumann E., Spirala milczenia. Opinia publiczna – nasza skóra społeczna, Poznań 2001.
 
8.
Nowicka E., Swoi i obcy, bliscy i dalecy na pograniczach, [w:] E. Opiłowska, M. Dębicki, K. Dolińska, J. Kajta, Z. Kurcz, J. Makaro, N. Niedźwiecka-Iwańczak (red.), Studia nad granicami i pograniczami. Leksykon, Warszawa 2020.
 
9.
Rose G., Interpretacja materiałów wizualnych. Krytyczna metodologia badań nad wizualnością, Warszawa 2010.
 
10.
Sadura P., Sierakowski S., Polacy za Ukrainą, ale przeciwko Ukraińcom. Raport z badań socjologicznych, Warszawa 2022.
 
11.
Sakson A., „Nikt tu was nie zapraszał”. Relacje pomiędzy imigrantami zarobkowymi z Polski i Ukrainy a społeczeństwem przyjmującym, [w:] A. Adamczyk, A. Sakson, C. Trosiak (red.), Między tolerancją a niechęcią. Polityka współczesnych państw europejskich wobec migrantów i mniejszości, Poznań 2017.
 
12.
Simmel G., Socjologia, Warszawa 2005.
 
13.
Staniszewski R., Administrare – być pomocnym: Społeczna percepcja wybranych rozwiązań zdefiniowanych w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz innych działań dotyczących tej problematyki, https://www.researchgate.net/p... (1.12.2022).
 
14.
Sułek A., Sondaż polski, Warszawa 2009.
 
15.
Theuss J., „To dobrze dla Polski, że tu są”. Wyjątkowa postawa wobec uchodźców z Ukrainy [Sondaż OKO.press], https://oko.press/wyjatkowa-po... (18.12.2022).
 
16.
Wallis A., Miasto i przestrzeń, Warszawa 1977.
 
17.
Wiącek E., Wrona T.M., Semiotyka – tradycja i współczesność, [w:] E. Wiącek (red.), Semiotyczna mapa Małopolski, Kraków 2015.
 
18.
Wojakowski D., Swojskości i obcość w zmieniającej się Polsce, Warszawa 2007.
 
19.
Wojdat M., Cywiński P., Miejska gościnność: wielki wzrost, wyzwania i szanse. Raport o uchodźcach z Ukrainy w największych polskich miastach, https://metropolie.pl/artykul/... (16.12.2022).
 
20.
Znaniecki F., Studia nad antagonizmem do obcych, [w:] Tenże, Współczesne narody, Warszawa 1990.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top