PL EN RU
THE STRUKTURE OF THEORETICAL KNOWLEDGE AND THE SUBJECT OF RESEARCH IN POLITICAL SCIENCE
 
 
More details
Hide details
1
adiunkt w Katedrze Teorii Polityki Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
 
 
Publication date: 2019-12-20
 
 
Studia Politologiczne 2017;46
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article aims to take part in discussion on possibility of defining unambiguous subject of research in political science. As theoretical knowledge is generally complex and multi-level structured, the subject of research in scientific discipline is forced fuzzy and ambiguous. This statement implies that methodological monism in defining scientific disciplines is entirely incorrect, as it ignores the very essence of theoretical knowledge in social sciences. The article contains analysis on four levels of theoretical knowledge and research: general disciplinary structure of science, structure of research in scientific discipline, structure of the core of scientific discipline and structure of individual elements of the core. Each level enforces particular ambiguity of subject of research, which is synergically strengthened in the multi-level structure of theoretical knowledge.
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
 
REFERENCES (31)
1.
Blok Z., Drogi poszukiwania tożsamości „nauki o polityce”, «Przegląd Politologiczny» 2013, Nr 4.
 
2.
Blok Z., O polityczności, polityce i politologii, Poznań 2009.
 
3.
Chodubski A., O kształtowaniu się metody politologicznej, [w:] B. Krauz-Mozer, P. Ścigaj (red.), Podejścia badawcze i metodologie w nauce o polityce, Kraków 2013.
 
4.
Easton D., An Approach to Analysis of Political Systems, «World Politics» 1957, vol. 9, no. 3.
 
5.
Ilciów A., Hładkiewicz W., Struktura metodologiczna nauki o polityce, «Athenaeum» 2011, Nr 31.
 
6.
Jabłoński A.W., Paradygmaty wyjaśniania w naukach społecznych, [w:] Ł. Młyńczyk, B. Nitschke (red.), Aspekty metodologiczne oraz teoretyczne w subdyscyplinach politologii, Toruń 2013.
 
7.
Jabłoński A.W., Pluralizm teoretyczny w nauce o polityce, [w:] Z. Blok (red.), Czym jest teoria w politologii?, Warszawa 2011.
 
8.
Karwat M., Metodologiczne przewartościowania politologów, «Studia Nauk Politycznych» 2004, Nr 1.
 
9.
Karwat M., O statusie poznawczym i zaletach metafor, [w:] B. Kaczmarek (red.), Metafory polityki, tom 2, Warszawa 2003.
 
10.
Karwat M., Polityczność i upolitycznienie. Metodologiczne ramy analizy, «Studia Politologiczne» 2010, vol. 17.
 
11.
Klementewicz T., Politologia jako wieloparadygmatyczna struktura wiedzy, «e-Politikon» 2013, nr 5.
 
12.
Klementewicz T., Spór o model metodologiczny nauki o polityce, Warszawa 1991.
 
13.
Krauz-Mozer B., Teorie polityki. Założenia metodologiczne, Warszawa 2005.
 
14.
Kuhn T., Struktura rewolucji naukowych, Warszawa 2001.
 
15.
Laska A., Nocoń J., Teoria polityki. Wprowadzenie, Warszawa 2010.
 
16.
Minker K., Problem polityczności jako metateoretyczne wyzwanie dla politologii, «Athenaeum» 2014, Nr 43.
 
17.
Munck G.L., The Past and Present of Comparative Politics, [w:] G.L. Munck, R. Snyder (eds.), Passion, Craft, and Method in Comparative Politics, Baltimore 2007.
 
18.
Nissani M., Ten Cheers for Interdisciplinarity: The Case for Interdisciplinary Knowledge and Research, «The Social Science Journal» 1997, vol. 34, no. 2.
 
19.
Pierzchalski F., Polityka jako rozmyty przedmiot badań, [w:] B. Kaczmarek (red.), Metafory polityki, tom 4, Warszawa 2013.
 
20.
Ryszka F., O pojęciu polityki, Warszawa 1992.
 
21.
Skarzyński R., Podstawowy dylemat politologii. Dyscyplina nauki czy potoczna wiedza o społeczeństwie? O tradycji uniwersytetu i demarkacji wiedzy, Białystok 2012.
 
22.
Szacki J., Historia myśli socjologicznej, Warszawa 2005.
 
23.
Szczepański J., Dyscyplina nauk o polityce. Status teoretyczny i prawny, «Społeczeństwo i Polityka» 2013, nr 2.
 
24.
Szewczak W., Odkrywanie polityczności w politologii. Problemy, szanse, wyzwania, [w:] E. Jurga-Wosik, S. Paczos, R. Rosicki (red.), W poszukiwaniu polityczności, Poznań 2014.
 
25.
Szewczak W., Rosicki R., Czy możliwa jest teoria polityki?, referat wygłoszony na konferencji naukowej „Aspekty metodologiczne oraz teoretyczne w subdyscyplinach politologii” (Zielona Góra, 10–11 maja 2011 r.).
 
26.
Szewczak W., Rosicki R., O przedmiocie badań politologii. Czy możliwa jest ogólna teoria polityki?, «Studia Polityczne» 2012, vol. 29.
 
27.
Sztompka P., Analiza systemowa w naukach politycznych, [w:] K. Opałek (red.), Metodologiczne i teoretyczne problemy nauk politycznych, Warszawa 1975.
 
28.
Wesołowski W. (red.), Koncepcje polityki, Warszawa 2009.
 
29.
Woleński J., Spór o status metodologiczny nauki o polityce, [w:] K. Opałek (red.), Metodologiczne i teoretyczne problemy nauk politycznych, Warszawa 1975.
 
30.
Ziółkowski M., Sprawowanie władzy a przekonania ludzkie, [w:] M. Ziółkowski, B. Pawłowska, R. Drozdowski, Jednostka wobec władzy, Poznań 1994.
 
31.
Żyromski M., Władza jako podstawowa kategoria politologii, [w:] M. Kołodziejczak, R. Rosicki (red.), Od teorii do praktyki politycznej, Poznań 2012.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top