PL EN RU
Structure and Directions of Change in Economic Policy
 
More details
Hide details
1
PhD, Institute of Political Science, University of Warsaw
 
 
Publication date: 2019-12-27
 
 
Studia Politologiczne 2014;31
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The author of the present article analyzes the most important processes of economic policy in Poland in the period of system transformation, i.e. ownership transformations, without which transformation of the political system after 1989 would not have been possible. The author describes particular stages of shaping the way of thinking about market economy and characterizes them against the background of the most important socio-political events that took place in Poland in the period of transformation. The author also refers to the formal and legal aspects of ownership transformations, with a special regard to the basic normative acts that regulated the process of economic transformation in the years 1990–2012. Reflections on the structure and directions of economic policy in the dimension of ownership transformations are closed with presenting an assessment of the process and the indications concerning the directions of its development in the future, particularly considering such factors as competitiveness and innovativeness of the economy, which in the contemporary world determine the state’s position on the international arena.
 
REFERENCES (11)
1.
Bałtowski M., Przekształcenia własnościowe przedsiębiorstw państwowych w Polsce, Warszawa 2002.
 
2.
Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2009–2011, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2012.
 
3.
Gardawski J., Gilejko L., Towalski R., Oceny i oczekiwania różnych grup społecznych wobec polityki właścicielskiej Skarbu Państwa, Warszawa 1999.
 
4.
Lipowski A. (ed.), Struktura gospodarki transformującej się. Polska 1990–1998 i projekcja do roku 2010, Warszawa 2000.
 
5.
Łukawer E., Poglądy polskich ekonomistów na ogólne założenia transformacji systemowej, „Ekonomista” 1994, nr 6.
 
6.
Plan prywatyzacji na lata 2012–2013, Ministerstwo Skarbu Państwa, Warszawa 2012.
 
7.
Polska 2012 Raport o stanie gospodarki, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2012.
 
8.
Przebieg procesów przekształceń własnościowych wg stanu na dzień 31.12.2012 r., Ministerstwo Skarbu Państwa.
 
9.
Rada Ministrów, Program gospodarczy. Główne założenia i kierunki, Warszawa 1989.
 
10.
Raport o ekonomicznych, finansowych i społecznych skutkach prywatyzacji w roku 2011, Ministerstwo Skarbu Państwa, Warszawa 2012.
 
11.
Strategia dla Polski, Rada Ministrów RP, Warszawa 1994.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top