PL EN RU
RELATIONS BETWEEN CATHOLIC CHURCH AND THE STATE IN THE POLITICAL PROGRAMME OF PARLIAMENTARY WOMEN’S GROUP DURING CONSTITUTIONAL DEBATE IN YEARS 1993–1997
 
 
More details
Hide details
1
prof. nadzw. w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
 
 
Publication date: 2019-12-22
 
 
Studia Politologiczne 2016;41
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article evokes a part of the recent Polish history (the nineties) showing the contribution of progressive-minded female parlamentarians in the struggle for e secular democratic rule of law as well as for equality inscribed in Polish contitution. The author recalls propositions of political solutions in the field of church-state relations, presented during contitutional debate in the yers 1993–1997 by the Parliamentary Women`s Group, who were a group of leftist female politicians. The Group referred to the achievements of Polish women figting for emancipation at the beginning of the 20th century and the social model of the Enlightenment.
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
 
REFERENCES (6)
1.
Borecki P., Janik C. (red.), Kościoły i organizacje światopoglądowe o nowej polskiej konstytucji. Wybór materiałów źródłowych z lat 1988–1997, Warszawa 2012.
 
2.
Łuczak A., Dekada polskich przemian. Studium władzy i opozycji, Warszawa 2010.
 
3.
Orszulik A. SAC, Czas przełomu. Notatki z rozmów z władzami PRL w latach 1981–1989, Warszawa–Ząbki 2006.
 
4.
Waniek D., Kobiety lewicy w polskim doświadczeniu politycznym. Tradycje, wartości, tożsamość, Toruń 2010.
 
5.
Waniek D., Orzeł i krucyfiks. Eseje o podziałach politycznych w Polsce, Toruń 2010.
 
6.
Żarnowska A., Szwarc A. (red.), Kobiety w Polsce międzywojennej, Warszawa 2000.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top