PL EN RU
THE LEGAL STATUS OF THE PARLIAMENTARY INVESTIGATIVE COMMITTEE
 
 
More details
Hide details
1
adiunkt w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego
 
 
Publication date: 2020-01-25
 
 
Studia Politologiczne 2010;18
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The analysis focuses on the system of Parliamentary Investigative Committee. The paper reveals that the Committee is an extraordinary means of parliamentary control over the public authorities. And it should be appointed only when other instruments of shaping the country’s political reality are failing and can not produce the desirable effects because of their limited ability to influence. It is also being proved in the work, that the sense of the Investigative Committee is to be a supplement to and not to replace other available tools that the Parliament is having to control phenomena and political processes.
 
REFERENCES (18)
1.
A. Bień-Kacała, Charakter prawny uchwały Sejmu o powołaniu komisji śledczej w świetle Konstytucji RP, „Przegląd Sejmowy” 2008, nr 3.
 
2.
P. Czarny, B. Naleziński, Organy Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2002.
 
3.
M. Grzybowski, Sejmowa komisja śledcza, „Przegląd Sejmowy” 2001, nr 3.
 
4.
J. Jaskiernia, Zasady demokratycznego państwa prawnego w sejmowym postępowaniu ustawodawczym, Warszawa 1999.
 
5.
G. Kosiorowski, Charakter prawny uchwały o powołaniu sejmowej komisji śledczej, „Państwo i Prawo” 2008, z. 6.
 
6.
M. Kruk, Funkcja kontrolna Sejmu RP, Warszawa 2008.
 
7.
D. Lis-Staranowicz, Komisja śledcza i Komisja do Spraw Unii Europejskiej w systemie organów Sejmu, [w:] M Granat (red.), Zagadnienia prawa parlamentarnego, Warszawa 2007.
 
8.
B. Naleziński, Komisja do Spraw Kontroli Państwowej w III kadencji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, „Przegląd Sejmowy” 2004, nr 1.
 
9.
R. Piotrowski, W sprawie możliwości wezwania Prezydenta RP przed sejmową komisję śledczą, „Studia Iuridica” XLIII/2004.
 
10.
W. Płowiec, Wpływ zasady podziału władzy na działalność sejmowej komisji śledczej, [w:] P. Wiliński, O. Krajniak, B. Guzik (red.), Prawo wobec wyzwań współczesności, t. III, Poznań 2006.
 
11.
J. Szymanek, Najwyższa Izba Kontroli, [w:] M. Kruk (red.), System organów ochrony prawnej w Polsce. Podstawowe instytucje, Warszawa 2008.
 
12.
J. Szymanek, J. Zaleśny, Charakter prawny regulaminu parlamentarnego, [w:] J. Szymanek, J. Zaleśny (opr.), Polskie Regulaminy Parlamentarne 1986–2002, Warszawa 2002.
 
13.
B. Wojciechowski, Dyskrecjonalność sędziowska. Studium teoretycznoprawne, Toruń 2004.
 
14.
J. Zaleśny, Odpowiedzialność konstytucyjna w prawie polskim okresu transformacji ustrojowej, Toruń 2005.
 
15.
M. Zdrojewska, Karnoprocesowe aspekty postępowania przed sejmową komisją śledczą, „Przegląd Sejmowy” 2004, nr 1.
 
16.
M. Zbrojewska, Wybrane karnoprocesowe zagadnienia postępowania przed sejmową komisją śledczą, „Przegląd Sejmowy” 2006.
 
17.
M. Zubik, O zakresie i formach działania sejmowych komisji śledczych, „Studia Iuridica” XLIV/2005.
 
18.
M. Zubik, Problemy ustrojowe dotyczące sejmowych komisji śledczych, „Państwo i Prawo” 2005, z. 9.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top