PL EN RU
Sądy i sędziowie wobec niedemokratycznych przemian
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego
 
 
Data publikacji: 19-12-2019
 
 
Studia Politologiczne 2018;47
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Zgodnie z polską Konstytucją, Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, gdzie obowiązuje podział i równowaga władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej. Bardzo istotne jest, że sądy i trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz. W analizie dowodzi się, że w Polsce, podobnie jak w niektórych innych państwach, dostrzec można próby podejmowane przez polityków podporządkowania sobie Trybunału Konstytucyjnego i sądów. Zadaniem polskich sędziów jest reagować na wskazane zamachy na niezależność władzy sądowniczej, co jest możliwe dzięki konstytucyjnym zasadom legalizmu konstytucyjnego oraz bezpośredniego stosowania Konstytucji.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (11)
1.
R. Balicki, Bezpośrednie stosowanie konstytucji, „Krajowa Rada Sądownictwa” 2016, nr 4.
 
2.
B. Banaszak, Nota do art. 10, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2012.
 
3.
J. Bocheńska, Erdoganizm a demokracja w Turcji, „Biuletyn Opinie FAE” 2014, nr 14.
 
4.
M. Gutowski, P. Kardas, Sądowa kontrola konstytucyjności prawa. Kilka uwag o kompetencjach sądów powszechnych do bezpośredniego stosowania Konstytucji, „Palestra” 2016, nr 4.
 
5.
F. Hörcher, Nowa Ustawa Zasadnicza, walka o wolność i stabilizację gospodarczą. Trzy aspekty drugiego rządu Orbána, [w:] L. Skiba, M. Rapkiewicz, M. Kędzierski (red.), Węgry Orbána – wzór czy przestroga?, Warszawa 2014.
 
6.
E. Łętowska, Dekalog dobrego sędziego, „Krajowa Rada Sądownictwa” 2016, nr 1.
 
7.
M. Matusiak, Wielki skok. Turcja pod władzą Erdogana, „Punkt Widzenia” 2015, nr 51.
 
8.
M. Safjan (red.), Konstytucja RP. Tom I. Komentarz do art. 1–86, Warszawa 2016.
 
9.
M. Safjan, O relacjach trzeciej władzy z władzą ustawodawczą i wykonawczą, „Krajowa Rada Sądownictwa” 2009, z. 1.
 
10.
W. Sokolewicz, Konstytucyjna regulacja władzy sądowniczej, [w:] T. Dębowska-Romanowska, A. Jankiewicz (red.), Konstytucja, ustrój, system finansowy państwa. Księga pamiątkowa ku czci prof. Natalii Gajl, Warszawa 1999.
 
11.
A. Wasilewski, Władza sądownicza w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, „Państwo i Prawo” 1998, z. 8.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top