PL EN RU
Rozważania o ideologicznym charakterze sztuk narracyjnych. Uwagi teoretyczne i metodologiczne
 
 
Więcej
Ukryj
1
adiunkt w Instytucie Politologii Uniwersytetu Opolskiego
 
 
Data publikacji: 17-12-2019
 
 
Studia Politologiczne 2018;50
 
SŁOWA KLUCZOWE
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (46)
1.
Althusser L., Ideologia i aparaty ideologiczne państwa, http://www.filozofia.uw.edu.pl... (dostęp: 12.11.2017).
 
2.
Althusser L., Przeobrażenie filozofii, „Lewą nogą” 1998, nr 10.
 
3.
Altman Ch.F., W stronę teorii gatunku filmowego, „Kino” 1987, nr 6.
 
4.
Aumont J., Marie M., Analiza filmu, Warszawa 2011.
 
5.
Ball T., Dagger R., Political Ideologies and the Democratic Ideal, Arizona State University 2004.
 
6.
Burzyńska A., Markowski M.P., Teorie literatury XX wieku, Kraków 2007.
 
7.
Colletti L., Marksizm i dialektyka, http://www.filozofia.uw.edu.pl... (dostęp: 20.12.2016).
 
8.
Collini S. (red.), Interpretacja i nadinterpretacja, Kraków 1996.
 
9.
Czyżewski M., Kowalski S., Piotrowski A. (red.), Rytualny chaos. Studium dyskursu publicznego, Kraków 1997.
 
10.
Eco U., Lector in fabula, Warszawa 1994.
 
11.
Eco U., Struktury narracyjne u Fleminga, [w:] U. Eco (red.), Superman w literaturze popularnej. Powieść popularna: między retoryką a ideologią, Warszawa 1996.
 
12.
Fiske J., Television Culture, Routledge 2011.
 
13.
Fiske J., Zrozumieć kulturę popularną, Kraków 2010.
 
14.
Flood Ch.G., Euroscepticism in the Ideology of the British Right, [w:] N. Parker, B. Armstrong (red.), Margins in European Integration, Macmillan Press Ltd 2000.
 
15.
Freeden M., Ideologies and Political Theory A Conceptual Approach, Oxford University Press, 1998.
 
16.
Gallie W.B., Essentially contested concepts, „Proceedings of the Aristotelian Society” 1956, vol. 56.
 
17.
Geertz C., Interpretacja kultur. Wybrane eseje, Kraków 2005.
 
18.
Giglio E., From Riefenstahl to the Three Stooges: Defining the Political Film, „Working Paper Series”, Political Film Society, Los Angeles 1995, nr 3.
 
19.
Hagopian M.N., Ideals and Ideologies of Modern Politics, New York–London 1985.
 
20.
Hendrykowski M., Film jako źródło historyczne, Poznań 2000.
 
21.
Heywood A., Ideologie polityczne. Wprowadzenie, Warszawa 2007.
 
22.
Helman A., Ideologia, [w:] A. Helman (red.), Słownik pojęć filmowych, t. 2, Wrocław 1991.
 
23.
Jameson F., The Political Unconscious. Narrative as a socially symbolic act, Cornell University Press 1981.
 
24.
Jameson F., Postmodernizm czyli logika kulturowa późnego kapitalizmu, Kraków 2011.
 
25.
Kowalska M., Postmodernistyczna dekonstrukcja dialektyki i transcendentalizmu, „Sztuka i Filozofia” 1996, nr 12.
 
26.
Kuźniarz B., Trzy opowieści z krainy późnego kapitalizmu, „Krytyka Polityczna” 2009, nr 16/17.
 
27.
Lisiecki M. (red.), Sztuki wizualne jako nośniki ideologii, Toruń 2009.
 
28.
Lubelski T., Strategie autorskie w polskim filmie fabularnym lat 1945–1961, Kraków 2000.
 
29.
Mannheim K., Ideologia i utopia, Lublin 1992.
 
30.
Minkner K., Kino jako przestrzeń wzajemnych relacji między polityką a moralnością. Od mechanizmu zwierciadła do sposobu działania politycznego, [w:] H. Kretek, R. Riedel (red.), Etyka a polityka, Racibórz–Opole.
 
31.
Minkner K., O filmach politycznych. Między polityką, politycznością i ideologią, Warszawa 2012.
 
32.
Minkner K., Polish contemporary art to the anti-semitism of Poles and its political significance, „Przegląd Narodowościowy – Review of Nationalities” 2016, nr 6.
 
33.
Rosner K., Narracja, tożsamość i czas, Kraków 2003.
 
34.
Ostaszewski J., Nowe kino, nowa narracja, [w:] T. Lubelski, I. Sowińska, R. Syska (red.), Kino epoki nowofalowej, Kraków 2015.
 
35.
Storey J., Studia kulturowe i badania kultury popularnej. Teorie i metody, Kraków 2003.
 
36.
Rorty R., Czy nauka o naturze to kategoria naturalna?, [w:] R. Rorty, Obiektywizm, relatywizm i prawda. Pisma filozoficzne (t. 1), Warszawa 1999.
 
37.
Szacki J., Dylematy historiografii. Idee oraz inne szkice, Warszawa 1991.
 
38.
Taylor L., Willis A., Medioznawstwo, Kraków 2006.
 
39.
Trzebiński J., Narracja jako sposób rozumienia świata, [w:] B. Owczarek, Z. Mitosek, W. Grajewski (red.), Praktyki opowiadania, Kraków 2001.
 
40.
Tokarczyk R., Współczesne doktryny polityczne, Kraków 2000.
 
41.
Vallone R.P., Ross L., Lepper M.R., The hostile media phenomenon: Biased perception and perceptions of media bias in coverage of the Beirut massacre, „Journal of Personality and Social Psychology” 1985, nr 49.
 
42.
Witek P., Spiskowa interpretacja dziejów jako narracyjna gra kulturowa, „Kultura i Historia” 2002, nr 2.
 
43.
Witkowski P., Chwała supermanom. Ideologia a popkultura, Warszawa 2017.
 
44.
Wittgenstein L., Dociekania filozoficzne, Warszawa 2000.
 
45.
Wittgenstein L., O pewności, Warszawa 1993.
 
46.
Žižek S., Wzniosły obiekt ideologii, Wrocław 2001.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top