PL EN RU
NOTIONS OF POLITICS AND STUDIES OF SEEMINGLY NON-POLITICAL AREAS OF SOCIAL LIFE
 
Подробнее
Скрыть детали
1
docent w Zakładzie Filozofii i Teorii Polityki Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego
 
 
Дата публикации: 2019-12-20
 
 
Studia Politologiczne 2017;46
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
СТАТЬЯ:
The article analyzes mutual relations between political science and other social sciences, especially organization studies and management. It shows how political science is indebted to other disciplines, and, on the other hand, how it has the capacity and potential to investigate areas of social life which tend to be seen as non-political. This potential is usually underestimated and unused by political scientists themselves, while representatives of other disciplines often ignore the input political scientists can have in their fields. The encroaching of political science onto areas of study traditionally taken over by other disciplines can contribute to more accurate interpretation and analysis of problems taken up there and can allow political scientists to identify phenomena, that have so far been escaping their notice, as well as political processes which mask themselves as non-political or apolitical.
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
 
ЛИТЕРАТУРА (29)
1.
Baszkiewicz J., Społeczne zobowiązania nauk politycznych, [w:] J. Błuszkowski (red.), Dylematy polskiej transformacji, Warszawa 2008.
 
2.
Bohm D., Ukryty porządek, Warszawa 1988.
 
3.
Crozier M., Friedberg E., Człowiek i system ograniczenia działania zespołowego, Warszawa 1982.
 
4.
Czajowski A., Polityka w pięciu odsłonach: metatypologia zjawiska, «Wrocławskie Studia Politologiczne» 2011, nr 12.
 
5.
Gilley J.W., Menedżer jako polityk, Warszawa 2010.
 
6.
Gulczyński M., Alternatywne orientacje w politologii, «Zeszyty Naukowe AlmaMer» 2009, nr 1 (54).
 
7.
Jabłoński A., Pluralizm teoretyczny w nauce o polityce, [w:] Z. Blok (red.), Czym jest teoria w politologii?, Warszawa 2011.
 
8.
Jabłoński A., Polityka. Teoretyczna ewolucja pojęcia, [w:] A. Czajowski, L. Sobkowiak (red.), Polityka i polityczność. Problemy teoretyczne i metodologiczne, Wrocław 2012.
 
9.
Jay A., Machiavelli i zarządzanie, Warszawa 1996.
 
10.
Kaczmarek B., Organizacje: polityka, władza, struktury, Warszawa 2001.
 
11.
Kaczmarek B., „Politologia organizacji”? „Organizatologia polityki”? Polityka w świecie organizacji i organizacyjny sens polityki a ich badanie, [w:] J. Błuszkowski, J. Zaleśny (red.), Wyjaśnianie polityki, «Studia Politologiczne» 2010, vol. 17.
 
12.
Kaczmarek B., Polityka jako artykulacja interesów, [w:] B. Kaczmarek (red.), Metafory polityki, Warszawa 2001.
 
13.
Kaczmarek B., Zarządzanie jako metafora polityki, [w:] B. Kaczmarek (red.), Metafory polityki 4, Warszawa 2013.
 
14.
Karwat M., Polityczność i upolitycznienie. Metodologiczne ramy analizy, «Studia Politologiczne» 2011, vol. 17.
 
15.
Karwat M., Syndromatyczny charakter przedmiotu nauki o polityce, [w:] K.A. Wojtaszczyk, A. Mirska, Demokratyczna polska w globalizującym się świecie, Warszawa 2009.
 
16.
Klementewicz T., Dyscyplina nie obowiązuje. Polityka w strukturze wiedzy o systemie światowym w fazie transnacjonalizacji, [w:] M. Kołodziejczak, R. Rosicki (red.), Od teorii do praktyki politycznej. Księga Jubileuszowa dedykowana profesorowi Zbigniewowi Blokowi z okazji 40-lecia pracy naukowej i 70-lecia urodzin, Poznań 2012.
 
17.
Klementewicz T., Rozumienie polityki Zarys metodologii nauki o polityce, Warszawa 2010.
 
18.
Miroński J., Władza i polityka w przedsiębiorstwie, Warszawa 2000.
 
19.
Miroński J., Zarys teorii przedsiębiorstwa opartej na władzy, Warszawa 2004.
 
20.
Morgan G., Obrazy organizacji, Warszawa 1997.
 
21.
Opałek K., Zagadnienia teorii prawa i teorii polityki, Warszawa 1983.
 
22.
Pierzchalski F., Polityka jako rozmyty przedmiot badań, [w:] B. Kaczmarek (red.), Metafory polityki 4, Warszawa 2013.
 
23.
Piotrowski W., Gry i interesy w teorii organizacji i zarządzania, Warszawa 1990.
 
24.
Staniszkis J., Władza globalizacji, Warszawa 2003.
 
25.
Staniszkis J., Zawładnąć Zarys procesualnej teorii władzy, Warszawa 2012.
 
26.
Strategor, Zarządzanie firmą. Strategie. Struktury. Decyzje. Tożsamość, Warszawa 1999.
 
27.
Sułkowski Ł., Epistemologia i metodologia zarządzania, Warszawa 2012.
 
28.
Wesołowski W. (red.), Koncepcje polityki, Warszawa 2009.
 
29.
Zamęcki Ł., Władza w teorii Stevena Lukesa, Warszawa 2007.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top