PL EN RU
THE ROLE OF MYTHS IN POPULIST DISCOURSE
 
Подробнее
Скрыть детали
1
Zakład Socjologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
 
 
Дата публикации: 2020-01-21
 
 
Studia Politologiczne 2013;28
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
СТАТЬЯ:
Author claims as Ernesto Laclau that populism is a typical example of populist strategy. That’s why in the populist discourse politicians use different language figures to make verbal transmission more plausible. Moreover, in the populist discourse politicians very often refer to myths. Referring to myths in a discussion or a political debate is supposed to convince people to views propagated by populists. In this article author presents examples of creating and using different myths in Polish political discourse, for example myth of Smolensk catastrophe.
 
ЛИТЕРАТУРА (14)
1.
D. Apter, The New Mytho/Logics and the Specter of Superfluous Man, „Social Research. An International Quarterly of the Social Sciences” 1985, Vol. 52, № 2.
 
2.
K. Borowczyk, Współczesne mity polityczne, [w:] M. Kosman (red.), Kultura polityczna w Polsce, T. 2, Poznań 1999.
 
3.
E. Cassirer, Mit państwa, Warszawa 2006,.
 
4.
M. Czyżewski, S. Kowalski, A. Piotrowski (red.), Rytualny chaos. Studium dyskursu publicznego, Kraków 1997.
 
5.
M. Freeden, Ideology and Political Theory, „Journal of Political Ideologies” 2006, Vol. 11, № 1.
 
6.
E. Laclau, Rozum populistyczny, Wrocław 2009.
 
7.
M. Marczewska-Rytko, Populizm. Teoria i praktyka polityczna, Lublin 1995.
 
8.
M. Marczewska-Rytko (red.), Populizm na przełomie XX i XXI wieku. Panaceum czy pułapka dla współczesnych społeczeństw?, Toruń 2006.
 
9.
Y. Meny, Y. Surel (eds.) Democracies and the Populist Challenge, New York 2002.
 
10.
C. Mudde, The Populist Zeitgeist, „Government and Opposition” 2004, Vol. 39, № 4.
 
11.
I. Pańków, Mity w działaniach politycznych, „Studia Nauk Politycznych” 1982, nr 5–6.
 
12.
E. Ponczek, A. Sepkowski (red.), Mity historyczno – polityczne, wyobrażenia zbiorowe, polityka historyczna. Studia i materiały, T. 1, Toruń 2010.
 
13.
J. Reykowski, Myślenie polityczne, [w:] K. Skarżyńska (red.), Podstawy psychologii politycznej, Poznań 2002.
 
14.
R. Tokarczyk, Współczesne doktryny polityczne, Warszawa 2008.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top