PL EN RU
Reform of the territorial division and the structure of municipal self-government in the Kingdom of Norway
 
Подробнее
Скрыть детали
1
Uniwersytet Warszawski
 
2
Szkoła Główna Handlowa
 
 
Дата публикации: 2022-06-20
 
 
Studia Politologiczne 2022;64
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
СТАТЬЯ:
The aim of the article is to analyse the assumptions and results of the reform of the basic territorial division of the state carried out in Norway in 2016–2020, creating a new structure of municipal and regional self-government with a simultaneous change in some of the tasks carried out at both levels. The analysis is based on the assumptions and categories of neo-institutional methodology. The main thesis of the article is contained in the statement that the process of structural consolidation of local government units is theoretically and practically inevitable, because it is carried out in order to optimise the implementation of public services and increase the welfare of local communities. Its pragmatic and efficient execution with the participation of local communities is necessary to follow the contemporary stage of socio-economic and political development.
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
 
ЛИТЕРАТУРА (16)
1.
Baldersheim H., Samorządy lokalne krajów skandynawskich w okresie przejściowym od wolnych gmin do wolnego wyboru?, «Samorząd Terytorialny» 1994, nr 1–2.
 
2.
Edvardsen T.S., Hagtvet B. (red.), Nordycki model demokracji i państwa dobrobytu, Warszawa 1994.
 
3.
Gustafsson A., Samorząd terytorialny w Szwecji, Szczecin 1992.
 
4.
Häggroth S., Kronvall K., Riberdahl C., Rudebeck K., Samorząd terytorialny w Szwecji. Tradycja i reformy, Stockholm 1999.
 
5.
Nowiak W., Nordycki model „welfare state” w realiach XXI wieku, Poznań 2011.
 
6.
Osborne D., Gaebler T., Re-inventing Government. How the Entrepreneurial Spirit is Trnasforming the Public Sector, Reading, Mass. 1992.
 
7.
Osiński J., Administracja publiczna a gospodarka regionalna i lokalna, [w:] Z. Strzelecki (red.), Gospodarka regionalna i lokalna, Warszawa 2008.
 
8.
Osiński J., New Public Governance a prawo do dobrej administracji, [w:] A. Gołębiowska, P.B. Zientarski (red.), Prawo do dobrej administracji w wymiarze krajowym i europejskim, Warszawa 2019.
 
9.
Osiński J., Parlamentaryzm Skandynawski. Norwegia. Studium ustrojowe, Warszawa 2021.
 
10.
Osiński J., Problemy aksjologii samorządności lokalnej w krajach nordyckich i w Polsce, [w:] B. Nawrot, J. Pokładecki (red.), Samorząd gminny w Polsce. Doświadczenia i perspektywy, Poznań 1999.
 
11.
Osiński J., Status i funkcjonowanie samorządu lokalnego w państwach skandynawskich, [w:] D. Walczak-Duraj (red.), Tradycja i współczesne odmiany samorządności, Płock 1999.
 
12.
Osiński J., Zawiślińska I., Financial Condition of Local Government in Poland vs Structural Reforms of Municipal Government in Scandinavian States, «Political Science Review» 2020, nr 4.
 
13.
Osiński J., Zawiślińska I., Samorząd lokalny w państwach nordyckich oraz realizacja praw i wolności obywatelskich, [w:] J. Osiński, I. Zawiślińska (red.), Administracja publiczna i prawa człowieka. Ujęcie systemowe i międzynarodowe, Warszawa 2019.
 
14.
Osiński J., Zawiślińska I. (red.), Polityka publiczna. Teoria. Jakość. Dobre praktyki, Warszawa 2016.
 
15.
Sakowicz M., Struktury terytorialne państwa – w poszukiwaniu optymalnych rozwiązań, «Kwartalnik Studia i Prace KES» 2012, nr 1 (9).
 
16.
Swianiewicz P. (red.), Consolidation or Fragmentation? The Size of Local Governments in Central and Eastern Europe, Budapest 2002.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top