PL EN RU
Public Administration in the Republic of Serbia – an attempt to adapt the European Union requirements
 
Подробнее
Скрыть детали
1
Faculty of Social Sciences of the University of Wroclaw, Poland
 
 
Дата публикации: 2019-12-19
 
 
Studia Politologiczne 2018;48
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
СТАТЬЯ:
The prospect of the membership of the Republic of Serbia in the European Union becomes more real. It would not be possible without the necessary changes made by the ruling parties. One of the key reform was rebuilding public administration. The article is an analysis of the reorganization of the sector mentioned above, with particular emphasis on the process of Europeization, which aims to deepen integration with the EU. The aim is to present the changes that have occurred in the approach of the Serbian political scene to the functioning and organization of public administration.
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
 
ЛИТЕРАТУРА (17)
1.
M. Babić, Modernizacja. Demokratyzacja. Konsolidacja. Problemy demokracji w Serbii na przestrzeni wieków, [in:] A. Koseski, J. Wojnicki (eds.), Przemiany w Europie Środkowo- Wschodniej 20 lat doświadczeń, Pułtusk 2011.
 
2.
B. Barlovac, Serbia’s Public Information Act Tops Global Ranking, http://www.balkaninsight. com/en/article/serbia-tops-global-ranking-of-public-information-act (accessed: 22.02.2012).
 
3.
E. Bujwid-Kurek, Konstytucyjne uwarunkowania integralności terytorialnej Republiki Serbii w początkach XXI wieku, [in:] M. Babić, I. Jakimowicz-Ostrowska (eds.), Bałkany w XXI wieku. Problemy konsolidacji i integracji, Warszawa 2012.
 
4.
M. Cichosz Transformacja demokratyczna – przyczyny, przebieg i efekty procesu, [in:] A. Antoszewsk i (ed.), Systemy polityczne Europy Środkowej i Wschodniej. Perspektywa porównawcza, Wrocław 2006.
 
5.
K. Domagała, Polska polityka zagraniczna wobec starań Chorwacji i Serbii o członkostwo w Unii Europejskiej, [in:] J. Knopek, M. Sikora-Gaca, D. Magierek (eds.), Polska w Europie 1989–2014. 25 lat po przemianach. Wybrane aspekty transformacji politycznych, Koszalin 2014.
 
6.
S. Dragojlo, Serbia Readies to Open First EU Chapters, http://www.balkaninsight.com/e... article/serbia-starts-eu-talks-challenges-lie-ahead-12-11-2015 (accessed: 12.11.2015).
 
7.
S. Dragojlo, Serbian Parliament Mulls Public Sector Layoffs, http://www.balkaninsight.com/e... (accessed: 21.12.2017).
 
8.
J. Džinić, Public Administration Reform in Serbia, «Croatian and Comparative Public Administration» 2011, No. 4.
 
9.
M. Korzeniewska-Wiszniewska, Serbia pod rządami Slobodana Miloševicia, Kraków 2008.
 
10.
I. Krastev, The Inflexibility Trap. Frustrated Societies, Weak States and Democracy, UNDP Issues Paper, Bratislava 2002, https://spacesofaid.files.word... (accessed: 21.12.2017).
 
11.
S. Lilić, Strategy of Administrative Reform in Serbia in the Context of European Integration, «Croatian and Comparative Public Administration» 2011, No. 4.
 
12.
Z. Lončar, D. Vučetić, European Standards and Public Administration Reform in the Republic of Serbia, Conference Proceedings, 16th Toulon-Verona Conference “Excellence in Service”, Slovenia, August 2013.
 
13.
A. Nowak-Far, Zagadnienia konstytucyjne integracji państw Bałkanów Zachodnich z Unią Europejską, [in:] A. Nowak-Far (ed.), Integracja Bałkanów Zachodnich z Unią Europejską, Warszawa 2012.
 
14.
D. Rustow, Transition to Democracy: Toward a Dynamic Model, «Comparative Politics» 1970, no 2.
 
15.
V. Stančetić, Decentralization as an Aspect of Governance Reform in Serbia, «Croatian and Comparative Public Administration» 2012, no. 3.
 
16.
N.R. Urosoiu, Good Administration Quo Vadis. Legality or Efficiency?, http://www.jur.uu.se/ LinkClick.aspx?fileticket=56P1HCkpllE%3D&tabid=5502&language=sv-SE (accessed: 21.12.2017).
 
17.
V.V. Vodinelić, Free Access to Information Legislation in Serbia, Paper prepared for presentation at the Conference Security Sector Reform and the Media, Serbia & Montenegro 2003.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top