PL EN RU
They came. Will they stay? Selected narrations on Ukrainians in Poland and the concept of moral panic
 
 
More details
Hide details
1
Zakład Badań nad Historią i Pamięcią Europy Wschodniej Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk
 
 
Publication date: 2023-06-19
 
 
Studia Politologiczne 2023;68
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article investigates framing of the presence of Ukrainian war refugees and Ukrainian immigrants in Poland in Polish public debate on the empirical basis of selected leading opinion forming weeklies. The action “Stop of Ukrainisation of Poland” launched by far right Konfederacja Korony Polskiej party is considered as an attempt to launch moral panic. The author examines the mainstream media reactions on this activity and concludes (also using results of public opinion surveys), that, so far, neither classic, nor polarizing moral panic has begun. The important part of the analysis is an overview of the visons of further co-existence of Poles and Ukrainians in Poland, as the competing postulates regarding to areas of social inclusion and exclusion are present in the analyzed material.
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
 
REFERENCES (37)
1.
Appadurai A., Strach przed mniejszościami. Esej o geografii gniewu, Warszawa 2009.
 
2.
Babińska M. i in., Polacy wobec Ukraińców: Wyniki badań sondażowych zrealizowanych po inwazji rosyjskiej na Ukrainę w 2022 roku, «Nauka» 2022, nr 4.
 
3.
Benson R., Shaping Immigration News: A French-American Comparison, Cambridge 2014.
 
4.
Boni M. i in., Dezinformacja i cyberbezpieczeństwo, [w:] M. Duszczyk, M. Bukowski (red.), Gościnna Polska 2022+, https://wise-europa.eu/wp-cont... (7.11.2022).
 
5.
Burszta W.J., Świat jako więzienie kultury: pomyślenia, Warszawa 2008.
 
6.
Chruślińska I., Sploty – o Ukraińcach z Polski. Rozmowy z Piotrem Tymą, Gdańsk 2023.
 
7.
Cohen S., Folk Devils And Moral Panics: The Creation Of The Mods And Rockers, London 1973.
 
8.
Czyżewski M., Dunin K., Piotrowski A., Cudze problemy, czyli wstęp do sepologii, [w:] M. Czyżewski, K. Dunin, A. Piotrowski (red.), Cudze problemy. O ważności tego, co nieważne. Analiza dyskursu publicznego w Polsce, Warszawa 1991.
 
9.
Duszczyk M., Kaczmarczyk P., Imigranci i uchodźcy wojenni a sytuacja demograficzna Polski, [w:] M. Duszczyk, M. Bukowski (red.), Gościnna Polska 2022+, https://wise-europa.eu/wp-cont... (7.11.2022).
 
10.
Eriksen T.H., Ethnicity and culture – a second look, [w:] R. Bendix, H. Roodenburg, Managing ethnicity. Perspectives from folklore studies, history and anthropology, Amsterdam 2000.
 
11.
Franczak K., Analiza ramowania (Framing analysis), [w:] M. Czyżewski i in. (red.), Analiza dyskursu publicznego. Przegląd metod i perspektyw badawczych, Warszawa 2017.
 
12.
Fras J., Dziennikarski warsztat językowy, Wrocław 2005.
 
13.
Frisina A., Focus Groups in Migration Research: A Forum for “Public Thinking”?, [w:] R. Zapata-Barrero, E. Yalaz (red.), Qualitative Research in European Migration Studies. IMISCOE Research Series, https://doi.org/10.1007/978-3-... (31.01.2023).
 
14.
Jasińska-Kania A., Łodziński S., Wykluczani z narodu: mniejszości narodowe, migranci, uchodźcy, [w:] M. Jarosz (red.), Wykluczeni. Wymiar społeczny, materialny i etniczny, Warszawa 2008.
 
15.
Jawor A., Intymność cenzurowana. Panika moralna wokół rodziny na przykładzie rodzin nieheteronormatywnych w Polsce, Warszawa 2018.
 
16.
Jawor A., Markowska-Manista U., Pietrusińska M.J., Konkultura. Wymiary uczestnictwa w kulturze młodych imigrantów z Ukrainy w Polsce, Warszawa 2020.
 
17.
Joppke Ch., Exclusion in the Liberal State. The Case of Immigration and Citizenship Policy, «European Journal of Social Theory» 2005, no. 8(1).
 
18.
Krzemiński I., Radio Maryja i jego przekaz. Analiza treści wybranych audycji „Rozmowy niedokończone” z sierpnia 2007 roku, [w:] I. Krzemiński (red.), Czego nas uczy Radio Maryja?: socjologia treści i recepcji rozgłośni, Warszawa 2009.
 
19.
Łodziński S., Migracyjna „panika moralna”? Polska opinia publiczna wobec udzielania pomocy uchodźcom w okresie maj–grudzień 2015, [w:] J. Balicki, W. Necel (red.), Kryzys migracyjny w Europie: wyzwania etyczne, społeczno-kulturowe i etniczne, Warszawa 2017.
 
20.
McRobbie A., Thornton S.L., Rethinking ‘Moral Panic’ for Multi-Mediated Social Worlds, «The British Journal of Sociology» 1995, no. 46(4).
 
21.
Mielczarek T., Tygodniki opinii w zmieniającej się rzeczywistości, Kraków 2018.
 
22.
Mniejszości narodowe i etniczne oraz społeczność posługująca się językiem kaszubskim – charakterystyka społeczno-demograficzna według Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011, https://www.gov.pl/attachment/... (30.03.2023).
 
23.
Mucha J., Konflikt etniczny jako typ konfliktu społecznego, [w:] I. Kabzińska-Stawarz, S. Szynkiewicz (red.), Konflikty etniczne. Źródła, typy, sposoby rozstrzygania, Warszawa 1996.
 
24.
MZD, „Polityka” na czele tygodników opinii w 2022 roku, https://www.press.pl/tresc/752... (21.02.2023).
 
25.
Nijakowski M.L., Domeny symboliczne: konflikty narodowe i etniczne w wymiarze symbolicznym, Warszawa 2006.
 
26.
Pasamonik B., „Malowanie strasznego diabła” – metamorfoza obrazu uchodźcy w Polsce, [w:] B. Pasamonik, U. Markowskiej-Manista (red.), Kryzys migracyjny. Perspektywa społeczno-kulturowa, t. 1, Warszawa 2017.
 
27.
Pasamonik B., Moral Panic About Refugees in Poland as a Manifestation of Cultural Transformation, «Multicultural Studies» 2017, no. 1.
 
28.
Pasamonik B., Zielińska I., Polarizing Moral Panics: A Theory and Its Application to the Refugee Crisis in Poland, «Deviant Behavior» 2021.
 
29.
Pece E., The Representation of Terror and Moral Panics: The Media Frames of the European press, «Journal of Mediterranean Knowledge-JMK» 2018, no. 3(1).
 
30.
Pogliano A., News Media and Immigration in the EU: Where and How the Local Dimension Matters, [w:] F. Pastore, I. Ponzo, (red.), Inter-group Relations and Migrant Integration in European Cities. IMISCOE Research Series, https://doi.org/10.1007/978-3-... (15.12.2022).
 
31.
Polkowska L., Wartości i antywartości w tygodnikach opinii. Komparatywna analiza dyskursu z elementami lingwistyki kwantytatywnej, Warszawa 2018.
 
32.
Polynczuk-Alenius K., At the intersection of racism and nationalism: Theorising and contextualising the ‘anti-immigration’ discourse in Poland, «Nations and Nationalism» 2021, no. 27.
 
33.
Raciborski J., Obywatelstwo w perspektywie socjologicznej, Warszawa 2011.
 
34.
Sadura P., Sierakowski S., Polacy za Ukrainą, ale przeciw Ukraińcom – raport z badań socjologicznych, Krytyka Polityczna, Warszawa 2022, https://wydawnictwo.krytykapol... (6.12.2022).
 
35.
Staniszewski R., Społeczna percepcja uchodźców z Ukrainy, migrantów oraz działań podejmowanych przez polskie państwo. Raport porównawczy z badań opinii publicznej, które zostały przeprowadzone na próbach ogólnopolskich osób w wieku 16–65 lat oraz próbie regionalnej (obszar przygraniczny z Białorusią) w latach 2022–2023, DOI: 10.13140/RG.2.2.13339.75041 (9.03.2023).
 
36.
Stop ukrainizacji Polski – raport, Zespół ekspertów „Korony”, Warszawa 2022, https://konfederacjakoronypols... (9.11.2022).
 
37.
Zielińska I., Panika moralna. Homoseksualność w dyskursach medialnych, Kraków 2015.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top