PL EN RU
Przedsiębiorczy „cwaniacy”? – przedsiębiorczość w Polsce i społeczna percepcja przedsiębiorców w trakcie pandemii COVID-19 oraz okresie bezpośrednio ją poprzedzającym
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Socjologii Polityki i Marketingu Politycznego na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego
 
 
Data publikacji: 16-12-2021
 
 
Studia Politologiczne 2021;62
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W niniejszym artykule autor przeprowadził analizę przedsiębiorczości w Polsce oraz społecznej percepcji przedsiębiorców w trakcie pandemii COVID-19 oraz okresie bezpośrednio ją poprzedzającym. W części analitycznej zostały wykorzystane wskaźniki dotyczące najważniejszych rankingów związanych z przedsiębiorczością, które uwzględniają pozycję Polski na tle innych państw. W artykule wykorzystano również wybrane raporty, sprawozdania oraz opracowania dotyczące problematyki gospodarczej, finansowej, społecznej w tym wyniki badań opinii publicznej. Inspiracją do napisania artykułu była wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego, który pytany o Polski Ład i zmiany podatkowe stwierdził, że „Ci, którzy żyją … z cwaniactwa, ci rzeczywiście mogą na tym stracić…”.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (14)
1.
Centrum Badania Opinii Społecznej, Które zawody poważamy?, Komunikat z badań nr 157/2019, grudzień 2019, https://www.cbos.pl/SPISKOM.PO... (29.10.2021).
 
2.
Centrum Badania Opinii Społecznej, Opinie o gospodarce rynkowej, Komunikat z badań nr 87/2019, lipiec 2019, https://cbos.pl/SPISKOM.POL/20... (29.10.2021).
 
3.
Centrum Badania Opinii Społecznej, Sytuacja zawodowa Polaków i gotowość zmiany zatrudnienia, Komunikat z badań nr 72/2018, czerwiec 2018, https://cbos.pl/SPISKOM.POL/20... (29.10.2021).
 
4.
S. Dutta, B. Lanvin, S. Wunsch-Vincent (eds.), Global Innovation Index 2020, Cornell University, SC Johnson College of Business, https://www.wipo.int/edocs/pub... (29.10.2021).
 
5.
M. Fidziński, Kaczyński o przedsiębiorcach: „Cwaniacy”. Ci nie pozostają mu dłużni. „Czas skończyć z chocholim tańcem”, https://next.gazeta.pl/next/7,... (29.10.2021).
 
6.
Główny Urząd Statystyczny, Dynamika sprzedaży detalicznej w kwietniu 2020 r., maj 2020, https://stat.gov.pl/obszary-te... (29.10.2021).
 
7.
Główny Urząd Statystyczny, https://stat.gov.pl/obszary-te... rejestrowanego-w-latach-1990-2020,4,1.html# (29.10.2021).
 
8.
Główny Urząd Statystyczny, Sytuacja społeczno-gospodarcza Polski i Produkt krajowy brutto w 2020 r., https://stat.gov.pl/prezentacj... (29.10.2021).
 
9.
Grupa Eurocash, Raport wpływu Grupy Eurocash na rozwój przedsiębiorczości jej Klientów za 2020 rok. Edycja I, https://grupaeurocash.pl/asset... (29.10.2021).
 
10.
T. Kierzkowski (red.), Raport o sytuacji mikro, małych i średnich firm w roku 2020, Bank Pekao SA, https://www.pekao.com.pl/rapor... (29.10.2021).
 
11.
J. Nowak, M. Wieteska (red.), Nowoczesne technologie w przedsiębiorstwach przed, w trakcie i po pandemii COVID-19, Warszawa czerwiec 2020, Polski Instytut Ekonomiczny, https://pie.net.pl/wp-content/... (29.10.2021).
 
12.
K. Schwab (ed.), The Global Competitiveness Report 2019,World Economic Forum, http://www3. weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf (29.10.2021).
 
13.
R. Staniszewski, Polska gospodarka na kwarantannie – analiza wskaźników ekonomicznych, społecznych oraz rozwiązań formalnoprawnych dotyczących przeciwdziałania koronawirusowi COVID-19, «Polityka i Społeczeństwo» 2020, vol. 4 (18).
 
14.
A. Tarnawa (red.), Raport z badania Global Entrepreneurship Monitor Polska 2020, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, https://www.parp.gov.pl/storag... (29.10.2021).
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top