PL EN RU
Prezydent RP jako polityczny przedsiębiorca
 
Więcej
Ukryj
1
Szkoła Doktorska Uniwersytetu Opolskiego
 
 
Data publikacji: 13-02-2024
 
 
Studia Politologiczne 2024;71
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem artykułu jest przedstawienie statusu, roli, a także możliwości politycznego działania Prezydenta RP analizowanych przez pryzmat koncepcji politycznego przedsiębiorcy. W niniejszym opracowaniu dokonuję diagnozy zasobów politycznych głowy państwa oraz ich potencjału w zakresie realizacji celów politycznych – swojej macierzystej formacji oraz własnych. Zasoby Prezydenta można rozpatrywać w dwóch kategoriach tj. zasobów stałych i labilnych. Skoncentrowane są one wokół posiadanych prerogatyw, środowiska politycznego, politycznego kapitału urzędu, a także politycznej struktury możliwości.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (28)
1.
Antoszewski A., System polityczny RP, Warszawa 2012.
 
2.
Beach D., Pedersen R.B., Process-Tracing Methods. Foundations and Guidelines, Ann Arbor 2013.
 
3.
Bennet A., Process Tracing: A Bayesian Perspective, [w:] J.M. Box-Steffensmeier, H.E. Brady, D. Collier (red.), The Oxford Handbook of Policial Methodology, Oksford 2008.
 
4.
Ciapała J., Prezydent w systemie ustrojowym Polski (1989–1997), Warszawa 1999.
 
5.
Delreaux T., Adriaensen J., The Principal Agent Model and the European Union, London 2017.
 
6.
Dobrowolski M., Przywództwo polityczne Prezesa Rady Ministrów w Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1989–2015, Warszawa 2020.
 
7.
Dziemidok-Olszewska B., Instytucja Prezydenta w Państwach Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin 2003.
 
8.
Dziemidok-Olszewska B., Odpowiedzialność głowy państwa i rządu we współczesnych państwach europejskich, Lublin 2012.
 
9.
Frye T., A Politics of Institutional Choice. Post-Communist Presidences, «Comparative Political Studies» 1997, vol. 30, nr 5.
 
10.
Glacjar R., Instytucja Prezydenta w Polsce, Czechach i Słowacji w latach 1989–2000. Analiza porównawcza, Toruń 2004.
 
11.
Kingdon J., Agendas, Alternatives and Public Policies, New York 2003.
 
12.
Lane J.E., The Pricnipal-Agent Approach to Politics: Policy Implementation and Public Policy Making, «Open Journal of Political Science» 2013, vol. 3, nr 2.
 
13.
Mintrom M., Norman P., Policy Entrepreneurship and Policy Change, «The Policy Studies Journal» 2009, vol. 37, nr 4.
 
14.
Mishra V., Jain T.K., Political Entrepreneurship – A Review of its Historical Aspects, «International Journal of Arts, Humanities and Management Studies» 2016, vol. 2, nr 9.
 
15.
Opaliński B., Rola Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w procesie stanowienia ustaw na tle praktyki ustrojowej Konstytucji III RP, Warszawa 2014.
 
16.
Pytlik B., Instytucja prezydenta w państwach grupy Wyszehradzkiej, Warszawa 2021.
 
17.
Sajduk B., Teoretyczne przesłanki współczesnej analizy politologicznej, «Państwo i Społeczeństwo» 2007, nr 1.
 
18.
Schneider M., Teske P., Toward a Theory of The Political Entrepreneur: Evidence from Local Government, «American Political Science Review» 1992, vol. 86, nr 3.
 
19.
Siaroff A., Comparative Presidencies: The Inedaquacy of the Presidential, Semi-Prsidential and Parliamentary Distincions, «European Journal of Policial Research» 2003, vol. 42, nr 3.
 
20.
Słomka T., Prezydent Rzeczypospolitej po 1989 roku. Ujęcie porównawcze, Warszawa 2005.
 
21.
Sobolewska-Myślik K., Kosowska-Gąstoł B., „Partie politycznych przedsiębiorców” – nowy model partii?, «Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne» 2017, vol. 55.
 
22.
Sus M., Supranational entrepreneurs: the High Representative and the EU global strategy, «International Affairs» 2021, vol. 97 (3).
 
23.
Sus M., Wysoki Przedstawiciel Unii Europejskiej do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa jako przedsiębiorca polityczny. Propozycja podejścia badawczego, «Rocznik Integracji Europejskiej» 2019, nr 13.
 
24.
Tanasescu I., The Presidency in Central and Eastern Europe: A comparative analysis between Poland and Romania, keynote speech at „The Contours of Legitymacy in Central Europe: New Approaches in Graduate Studies” Conference, Oxford 2002.
 
25.
Wiatr J., Prezydent w systemie demokratycznym, Koszalin 2001.
 
26.
Wojtasik W., Funkcje wyborów w III Rzeczypospolitej. Teoria i praktyka, Katowice 2012.
 
27.
Zuba K., Polska scena polityczna. Ciągłość i zmiana, Warszawa 2012.
 
28.
Żukiewicz P., Przywództwo prezydenckie w państwach Europy Środkowej i Wschodniej po 1989 roku. Analiza porównawcza, Toruń 2013.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top