PL EN RU
Populistyczne strategie – narzędzia polskich neoliberalnych elit w kampaniach wyborczych 2015 roku
 
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Jagielloński
 
 
Data publikacji: 28-05-2020
 
 
Studia Politologiczne 2020;55
 
SŁOWA KLUCZOWE
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (40)
1.
P. Borowiec, Definicje teraźniejszości prezentowane przez Andrzeja Dudę i Bronisława Komorow- skiego w kampanii prezydenckiej 2015 roku, «e-Politikon» 2016, nr XVII, wiosna.
 
2.
P. Borowiec, Kryzys mainstreamu – przyczyną słabnięcia zaufania do porządku liberalno-demokra- tycznego?, [w:] K.A. Wojtaszczyk, P. Stawarz, J. Wiśniewska-Grzelak (red.), Zmierzch demokracji liberalnej?, Instytut Europeistyki Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2018.
 
3.
P. Borowiec, Wykorzystanie przeszłości w roszczeniach władczych kandydatów, w kampanii prezy- denckiej 2015 roku, [w:] M. Kułakowska, P. Borowiec, P. Ścigaj (red.), Oblicza kampanii wyborczych 2015, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016.
 
4.
M. Canovan, Populism, Harcourt Brace Jovanovich, New York, 1981.
 
5.
A. Ciążela, Czy tylko demagogia? Intelektualne i edukacyjne konteksty sukcesów prawicowego populizmu w Europie i USA, [w:] F. Pierzchalski, B. Rydliński (red.) Autorytarny populizm w XXI wieku. Krytyczna rekonstrukcja, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2017.
 
6.
J. Dzwończyk, Populistyczne tendencje w społeczeństwie postsocjalistycznym (na przykładzie Polski), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2000.
 
7.
J. Dzwończyk, Wybory 2015 – dwie kampanie i dwa populizmy, [w:] M. Kułakowska, P. Boro- wiec, P. Ścigaj (red.), Oblicza kampanii wyborczych 2015, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016.
 
8.
E.R. Gerber, The Populist Paradox, Princeton University Press, Princeton 1999.
 
9.
L. Goodwyn, Rethinking „Populism”: Paradoxes of Historiography and Democracy, «Telos» 1991, nr 88.
 
10.
U. Guérot, Europejska wojna domowa, przekł. B. Nowacki, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2017.
 
11.
J. Held, Populism in Eastern Europe: Racism, Nationalism and Society, Boulder: East European Monographs, New York 1996.
 
12.
G. Hermet, Przemiana populizmu, przekł. K. Marczewska, [w:] J.-M. De Waele, A. Pacześniak (red.), Populizm w Europie. Defekt i przejaw demokracji?, Warszawa 2010.
 
13.
G. Ionescu, E. Gellner (red.), Populism: Its Meaning and National Characteristic, Macmillan, London 1969.
 
14.
M. Jacuński, Populizm jako element strategii partii politycznych w Polsce, [w:] J.-M. De Waele, A. Pacześniak (red.), Populizm w Europie. Defekt i przejaw demokracji?, Warszawa 2010.
 
15.
J. Klebaniuk, Psychologiczne mechanizmy propagandy neoliberalnej, [w:] P. Żuk (red.), Media i władza. Demokracja, wolność przekazu i publiczna debata w warunkach globalizacji mediów, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2006.
 
16.
T. Klementewicz, „Nowa ekonomia polityczna”, czyli powrót ekonomii politycznej w analizie funkcji państwa w realnym kapitalizmie, «Studia Politologiczne» 2015, vol. 37.
 
17.
I. Krastew, Demokracja nieufnych. Eseje polityczne, przekł. M. Sutowski, Wydawnictwo Kry- tyki Politycznej, Warszawa 2013.
 
18.
E. Laclau, Rozum populistyczny, przekł. pod kier. T. Szkudlarka [i in.], Wrocław 2009.
 
19.
M. Marczewska-Rytko, Populizm. Teoria i praktyka polityczna, Wydawnictwo Marii Curie- Skłodowskiej, Lublin 1995.
 
20.
M. Marczewska-Rytko, Populizm. Zagadnienia teorii i praktyki politycznej w Ameryce Łacińskiej, Wydawnictwo Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1992.
 
21.
Ch. Mouffe, Paradoks demokracji, przekł. W. Jach, M. Kamińska, A. Orzechowski, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Edukacji, Wrocław 2005.
 
22.
L. Nowak, Kruche podstawy liberalnej demokracji, [w:] K.A. Wojtaszczyk, P. Stawarz, J. Wiśniewska-Grzelak (red.), Zmierzch demokracji liberalnej?, Instytut Europeistyki Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2018.
 
23.
P. Obacz, Monizm polityczny jako wyraz populizmu. Rozważania teoretyczne na przykładzie dokumentów ideologiczno-programowych Prawa i Sprawiedliwości, Solidarnej Polski i Polski Razem, [w:] F. Pierzchalski, B. Rydliński (red.), Autorytarny populizm w XXI wieku. Krytyczna rekonstrukcja, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2017.
 
24.
P. Obacz, Podział „Polska solidarna – Polska liberalna” w świetle wybranych koncepcji pluralizmu politycznego, Libron, Kraków 2018.
 
25.
P. Norris (red.), Critical Citizens. Global Support for Democratic Governance, University Press Oxford, Oxford 1999.
 
26.
S.J. Pharr, R.D. Putnam (red.), Disaffected Democracies. What’s Troubling the Trilateral Countries?, Princeton University Press, Princeton 2000.
 
27.
F. Pierzchalski, Estetyka kiczu a rozwój autorytarnego populizmu w Polsce, [w:] F. Pierzchalski,.
 
28.
B. Rydliński (red.), Autorytarny populizm w XXI wieku. Krytyczna rekonstrukcja, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2017.
 
29.
T. Pietrzykowski, Populizm a prawo, [w:] M. Migalski (red.), Populizm, Instytut Regionalny w Katowicach, Katowice 2005.
 
30.
P. Polok, Populizm – próba definicji, [w:] M. Migalski (red.), Populizm, Instytut Regionalny w Katowicach, Katowice 2005.
 
31.
P. Przyłęcki, Populizm w polskiej polityce. Analiza dyskursu polityki, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2012.
 
32.
P. Przyłęcki, Rola mitów w dyskursie populistycznym, «Studia Politologiczne» 2013, vol. 28.
 
33.
D. Rodrik, The Globalization Paradox: Democracy and the Future of World Economy, New York–London 2011.
 
34.
P. Ścigaj, „Jestem na froncie walki z systemem od wielu lat. I będę walczył do końca”, Styl paranoiczny w retoryce wyborczej Pawła Kukiza, [w:] M. Kułakowska, P. Borowiec, P. Ścigaj (red.), Oblicza kampanii wyborczych 2015, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016.
 
35.
P. Taggart, Populism, Open University Press, 2000.
 
36.
N. Urbinati, Democracy and Populism, «Constellations» 1998, vol. 5, nr 1.
 
37.
K. Weyland, Neoliberal Populism in Latin America and Eastern Europe, «Comparative Politics» 1999, nr 4.
 
38.
O. Wysocka, (red.), Populizm, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010.
 
39.
F. Zakaria, The Future of Freedom: Illiberal Democracy at Home and Abroad, W.W. Norton & Company, New York–London 2007.
 
40.
P. Żuk, Czy każda krytyka neoliberalizmu jest populizmem. O pułapkach demokracji w Polsce, [w:] J.-M. De Waele, A. Pacześniak (red.), Populizm w Europie. Defekt i przejaw demokracji?, Oficyna Naukowa, Warszawa 2010.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top