PL EN RU
POLICY OF LAW-CREATION IN PUBLICATIONS OF POLISH LAWYERS: POLITICAL SCIENCE ASPEKTS
 
 
Подробнее
Скрыть детали
1
Instytut Państwa i Prawa imienia Wołodymyra Koreckiego Narodowej Akademii Nauk Ukrainy
 
 
Дата публикации: 2019-12-23
 
 
Studia Politologiczne 2015;38
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
СТАТЬЯ:
The author analyzes the publications of polish lawyers, who considered, that law-creation has a political basis. According to them, quality of law depends on a politics and public policy that accompany this process. The policy of law-creation interpreted as one of types of public policy, as the program and activity of public authorities in the sphere of law-creation. The author proves that policy of law-creation must be object of analysis not only lawyers, but also political scientists, who should look for mechanisms of improvement basis of policy, which influence on meaning and role of law.
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
 
ЛИТЕРАТУРА (16)
1.
Biernat T., Polityka prawa a model edukacji prawniczej, Kraków 2008.
 
2.
Biernat T., Zirk-Sadowski M. (red.), Politics of law and legal policy: between modern and post-modern jurisprudence, Warszawa 2008.
 
3.
Goetz K,. Zubek R., Stanowienie prawa w Polsce. Reguły legislacyjne a jakość ustawodawstwa, SprawnePaństwo, Program Ernst&Young, Warszawa 2005, http://webapp01.ey.com.pl/EYP/... nie_prawa_w_Polsce_raport.pdf.
 
4.
Kustra E., Polityczne problemy tworzenia prawa, Toruń 1994.
 
5.
Leszczyński L., Podejmowanie decyzji prawnych. Tworzenie i stosowanie prawa, Zamość 2003.
 
6.
Łopatka A., Kryteria jakości prawa, [w:] Jakość prawa, Warszawa 1996.
 
7.
Łopatka A., Ogólne założenia polityki legislacyjnej PRL, „Państwo i Prawo” 1972, z. 1 (311).
 
8.
Petrażycki L., Wstęp do nauki polityki prawa, przeł Wiktor Leśniewski, posł. Jerzy Kowalski, Warszawa 1968.
 
9.
Petrażycki L., Wstęp do nauki prawa i moralności. Podstawy psychologii emocjonalnej, oprac. Jerzy Lande, wstęp Tadeusz Kotarbiński, posł. Leon Kurowski, Warszawa 1959.
 
10.
Piotrowski R. Efektywność stanowienia prawa, system wymiaru sprawiedliwości i praw konsumenta warunkiem sprawnego państwa, Ekspertyza, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 2011, https://www.mir.gov.pl/rozwoj_....
 
11.
Podgórecki A., Tworzenie prawa, „Państwo i Prawo” 1976, z. 12 (370).
 
12.
Podgórecki A., Założenia polityki prawa. Metodologia pracy legislacyjnej i kodyfikacyjnej, Warszawa 1957.
 
13.
Wronkowska S., Proces prawodawczy dwóch dekad – sukcesy i niepowodzenia, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2009, z. 2.
 
14.
Wróblewski J., Podstawowe problemy tworzenia prawa (artykuł recenzyjny), „Państwo i Prawo” 1980, z. 7 (413).
 
15.
Wróblewski J., Zasady tworzenia prawa, Warszawa 1989.
 
16.
Кукуруз О., Політичні чинники створення права: сучасні тенденції в Україні та Польщі, „Studia Politologica Ucraino-Polona”, ФОП Євенок О.О., Житомир–Київ–Краків 2014, Вип. 4.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top