PL EN RU
CONTESTING THE HERITAGE AND ACHIEVEMENTS OF HUNGARIAN PROCESS OF DEMOCRATIZATION AFTER 2010
 
 
More details
Hide details
1
adiunkt w Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 
 
Publication date: 2019-12-20
 
 
Studia Politologiczne 2018;47
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article presents the relations of party Fidesz to the heritage of democratization process in Hungary. After 1990 Hungarian political elites had been creating the liberal democratic pattern of institutions and axiological system, yet after elections in 2010 Fidesz revealed a new concept of the democratic regime. It has not much in common with liberalism, what’s more in some aspects it does not deal well with democracy. Since 2010 many of previous democratic achievements have been contested and withdrawn from public life and replaced by conservative and traditional values.
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
 
REFERENCES (16)
1.
A. Arato, G. Halmai, J. Kis, Opinion of the Fundamental Law of Hungary, [w:] G.A. Tóth (red.), Constitution for a Desunited Nation. On Hungary’s 2011 Fundamental Law, Budapest 2011.
 
2.
J. Bayer, The Process of Political System Change in Hungary, „Begegnungen: Schriftenreihe des Europa Institutes”, Budapest 2003.
 
3.
A. Bozóki, Access to Electoral Rights. Hungary, http://eudo-citizenship.eu/adm... (dostęp: 20.05.2016).
 
4.
Brodziński W., Ustawa zasadnicza Węgier z 25 kwietnia 2011roku. Odrodzenie narodu i państwa?, [w:] S. Bożyk (red.), Aktualne problemy reform konstytucyjnych, Białystok 2013.
 
5.
A. Czyż, S. Kubas, Doświadczenia węgierskiej transformacji ustrojowej – od Jánosa Kádára do Viktora Orbána, Katowice 2011.
 
6.
J. Debreczeni, Viktor Orbán. Jeden obóz, jeden sztandar, jeden wódz, Warszawa 2015.
 
7.
T. Drinóczi, Nowy węgierski system wyborczy, „Studia Wyborcze” 2012, nr 13.
 
8.
A. Körösényi, Government and Politics in Hungary, Budapest 1999.
 
9.
S. Kubas, Sąd Konstytucyjny Węgier, [w:] M. Barański, A. Czyż, R. Rajczyk (red.), Sądownictwo konstytucyjne w państwach Grupy Wyszehradzkiej, Katowice 2015.
 
10.
S. Kubas, Węgierski parlamentaryzm: od narodzin do stanu obecnego z uwzględnieniem konstytucji z 2011 r., „Przegląd Sejmowy” 2012, nr 5.
 
11.
B. Magyar, Post-Communist Mafia State. The Case of Hungary, Budapest 2016.
 
12.
M. Podolak, Instytucja referendum w wybranych państwach Europy Środkowej i Wschodniej (1989–2012), Lublin 2014.
 
13.
E. Rytkó, National Referenda in Hungary, http://www.aceeeo.org/sites/de... (dostęp: 20.09.2015).
 
14.
A. Sadecki, Państwo stanu wyższej konieczności. Jak Orbán zmienił Węgry, „Punkt Widzenia” 2011, nr 41.
 
15.
M. Szabó, From a Suppressed AntiCommunist Dissident Movement to a Governing Party: The Transformations of FIDESZ in Hungary, „Corvinus Journal of Sociology and Social Policy” 2011, nr 2.
 
16.
W. Sokół, Polityka reform wyborczych na Węgrzech, [w:] A. Alberski, W. Jednaka, D. Skrzypiński (red.), Studia nad współczesnymi systemami politycznymi. Instytucje i mechanizmy rywalizacji politycznej. Tom II. Księga dedykowana Profesorowi Andrzejowi Antoszewskiemu, Toruń 2014.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top