PL EN RU
Model relacji państwo – kościół w Republice Łotewskiej
 
Więcej
Ukryj
1
adiunkt w Katedrze Prawa Konstytucyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 
 
Data publikacji: 24-01-2020
 
 
Studia Politologiczne 2012;23
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Artykuł jest poświęcony relacjom zachodzącym między państwem i kościołem w Republice Łotewskiej. Dokonuje się w nim analizy przepisów Konstytucji Republiki Łotewskiej oraz ustawy o organizacji religijnej. Autorka analizuje takie kwestie prawne, jak: status prawny organizacji religijnych, wolności i praw organizacji religijnych i jej granice, rola organizacji religijnych w społeczeństwie i państwie.
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top