PL EN RU
Manipulacja polityczna w mediach – mit czy rzeczywistość
 
Więcej
Ukryj
1
adiunkt w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego
 
2
absolwentka Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego
 
 
Data publikacji: 23-01-2020
 
 
Studia Politologiczne 2012;25
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Przedstawiony artykuł ma na celu weryfikację tezy o manipulacyjnym charakterze działania mediów w sferze kształtowania postaw i zachowań wyborczych społeczeństwa. Poddano analizie proces podejmowania decyzji w sferze zachowań politycznych w świetle funkcjonowania mediów we współczesnym społeczeństwie. Z przedstawionych analiz wynika, iż komunikacja polityczna mediów z odbiorcami przekazów wykazuje pewien zakres działań manipulacyjnych. Jednakże stosowanie technik manipulacji medialnej jest wybiórcze i w ograniczonym zakresie.
ISSN:1640-8888