PL EN RU
ISSUE OF SECURITY IN THE NATIONAL FORESIGHT PROGRAMME “POLAND 2020” IN PERSPECTIVE OF THE POLISH DEVELOPMENT STRATEGIES
 
More details
Hide details
1
adiunkt na Wydziale Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
 
 
Publication date: 2019-12-18
 
 
Studia Politologiczne 2018;49
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Article explores the issue of security in the National Foresight Programme 2020 in Poland. This programme has evolved in the first decade of the 21st century in order to provide scenarios for state modernization in the context of technological and economic changes until 2020. In this programme thousands of experts were engaged. One of the crucial problems raised during NFP 2020 was security. In this paper I analysed several problems: importance of the security issue in NFP 2020, methodology of foresight and its usage in analysis of security threats in contemporary Polish strategies of development.
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
 
REFERENCES (29)
1.
Balcerowicz B., Siły zbrojne w państwie i stosunkach międzynarodowych, Warszawa 2006.
 
2.
Beaufre A., Wstęp do strategii, Warszawa 1963.
 
3.
Bendyk E., Polska 2020. Spojrzenie z przyszłości, http://www.nauka.gov.pl/g2/ory... (dostęp: 10.09.2017).
 
4.
Cieślak M. (red.), Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowania, Warszawa 1997.
 
5.
Fukuyama F., Koniec historii, Poznań 1996.
 
6.
Jasiński L.J., Bliżej centrum czy na peryferiach? Polskie kontakty gospodarcze z zagranicą w XX wieku, Warszawa 2011.
 
7.
Karpiński A., Jak tworzyć długookresową strategię dla kraju i regionu, Warszawa 2002.
 
8.
Kleer J., Wierzbicki A. (red.), Narodowy Program Foresight Polska 2020. Dyskusja założeń scenariuszy, Warszawa 2009.
 
9.
Kleiber M., Mądra Polska, Warszawa 2015.
 
10.
Kowalewska A., Głuszyński J. (red.), Zastosowanie metody Delphi w Narodowym Programie Foresight Polska 2020, Warszawa 2009.
 
11.
Koziej S., Teoria sztuki wojennej, Warszawa 1993.
 
12.
Księżopolski K., Bezpieczeństwo ekonomiczne, Warszawa 2011.
 
13.
Księżopolski K., Pronińska K. (red.), Bezpieczeństwo ekonomiczne w perspektywie politologicznej – wybrane problemy, Warszawa 2012.
 
14.
Kuhn T., Dwa bieguny. Tradycja i nowatorstwo w badaniach naukowych, Warszawa 1985.
 
15.
Kuźniar R., Balcerowicz B. et al., Bezpieczeństwo międzynarodowe, Warszawa 2012.
 
16.
Landau Z., Roszkowski W., Polityka gospodarcza II RP i PRL, Warszawa 1995.
 
17.
Leszczyński A., Skok w nowoczesność. Polityka wzrostu w krajach peryferyjnych 1953–1980, Warszawa 2013.
 
18.
Mickiewicz P., Bezpieczeństwo w długofalowej strategii rozwoju kraju i strategiach sektorowych, „Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego” 2012/2013.
 
19.
Naisbitt J., Megatrendy: dziesięć nowych kierunków zmieniających nasze życie, Poznań 1997.
 
20.
Nazarko J. et al., Badanie ewaluacyjne realizowanych w Polsce projektów foresight. Ekspertyza, Białystok 2010.
 
21.
Pawłuszko T., Polityka a bezpieczeństwo – uwagi o relacjach między dwoma obszarami badań, [w:] Korzeniowski R., Schmidt P. (red.), Bezpieczeństwo w wymiarze soft power i hard power, Olsztyn 2017.
 
22.
Płaczek J. (red.), Ekonomika bezpieczeństwa państwa w zarysie, Warszawa 2014.
 
23.
Popper K., Droga do wiedzy. Domysły i refutacje, Warszawa 1999.
 
24.
Raczkowski K. (red.), Bezpieczeństwo ekonomiczne – wyzwania dla zarządzania państwem, Warszawa 2012.
 
25.
Raczkowski K. (red.), Bezpieczeństwo ekonomiczne obrotu gospodarczego: ekonomia, prawo, zarządzanie, Warszawa 2014.
 
26.
Schumpeter J., Teoria rozwoju gospodarczego, Warszawa 1960.
 
27.
Stańczyk J., Usytuowanie bezpieczeństwa pośród celów uczestników stosunków międzynarodowych, „Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego” 2012/2013.
 
28.
Sułek M., Prognozowanie i symulacje międzynarodowe, Warszawa 2010.
 
29.
Zięba R., O tożsamości nauk o bezpieczeństwie, „Zeszyty Naukowe AON” 2012, nr 1(86).
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top