PL EN RU
HOW TO “ENDOW” POLITICS WITH THE REMNANTS OF MODERNITY?
 
More details
Hide details
1
profesor w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego
 
 
Publication date: 2020-01-21
 
 
Studia Politologiczne 2013;29
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article includes the presentation of the book by Przemyslaw Czapliński “Remnants of modernity” in relation to the functioning of political parties in Poland and the wider realm of politics. This presentation was made due to the cognitive importance of Czapliński’s discoveries and is an attempt to locate these considerations in transdisciplinary perspective.
 
REFERENCES (4)
1.
Błoński J., Polak jaki jest każdy widzi, „Znak” 1971, nr 196.
 
2.
Czapliński P., Resztki nowoczesności. Dwa studia o literaturze i życiu, Kraków 2011.
 
3.
Kłoskowska A., Posłowie, [w:] J. Chałasiński, Przeszłość i przyszłość inteligencji polskiej, Warszawa 1997.
 
4.
Szacki J., Liberalizm po komunizmie, Kraków 1994.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top