PL EN RU
JOACHIM OSIŃSKI Państwo w warunkach globalnego kryzysu ekonomicznego. Przyczynek do teorii państwa
 
Więcej
Ukryj
1
emerytowany profesor Uniwersytetu w Granadzie
 
 
Data publikacji: 26-01-2023
 
 
Studia Politologiczne 2022;66
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Ideologia wolnego rynku, na początku transformacji ustrojowej, była wykorzystywana w sposób propagandowy, podobny do tego, jaki to było w dobie komunistycznej w polskiej historii. Autor przedstawia przekonującą debatę polemiczną z neoliberalnymi dogmatami i mitami. Książka zawiera również wnioski wyciągnięte z islandzkiego kryzysu bankowego, które są istotne dla każdego reformatora konstytucyjnego. Wreszcie oferuje sugestywną perspektywę dla zwiększenia skuteczności państwa polskiego.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top