PL EN RU
Is there a “universal” model of the president’s constitutional responsibility in European countries?
 
Подробнее
Скрыть детали
1
University of Rzeszow
 
 
Дата публикации: 2020-11-12
 
 
Studia Politologiczne 2020;58
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
СТАТЬЯ:
Constitutional responsibility of the president, together with mechanisms of legal constitutional control as well as the control of legality of decisions performed by administrative organs, is a significant instrument, which serves to guarantee the rule of law. In literature it is indicated that constitutional responsibility possesses an individual character, it relies on fault, whereas the penalties have a particular character. The sole proceeding, in terms of people being held administratively liable, relies on disclosing and determining all circumstances related to committing the constitutional tort and punishment of a person who committed it. The key function of the proceedings is compensation towards justice and strengthening of legality, as well as commencement of actions of preventive dimension towards the people holding important positions within the country. The author in the article attempted to create a universal model of the constitutional responsibility of the president in European countries.
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
 
ЛИТЕРАТУРА (16)
1.
B. Banaszak, Porównawcze prawo konstytucyjne współczesnych państw demokratycznych, Warszawa 2007.
 
2.
E. Berselli, Tutti poreti del presidente, «Il Mulino»1992, No. 2.
 
3.
R. Bin, G. Brunelli, A. Pugiotto, P. Veronesi, Il „Caso Cossiga”. Capo dello Stato che esterna o privato cittadino che offende?, Torino 2003.
 
4.
I. Bokszczanin, Prezydent Republiki Włoskiej, [in:] J. Osiński (ed.), Prezydent w państwach współczesnych, Warszawa 2009.
 
5.
P. Chrzczonowicz, Problem odpowiedzialności konstytucyjnej i karnej Prezydentów Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Włoskiej, [in:] Z. Witkowski (ed.), Konstytucjonalizm włoski i polski w aktualnych fazach ich przemian. Materiały z sympozjum. Toruń, 2 czerwca 2005, Toruń 2005.
 
6.
M. Fiorillo, Il capo dello stato. La democrazia dalla A alla Z, Roma–Bari 2002.
 
7.
M. Giżyńska, Odpowiedzialność konstytucyjna głowy państwa w Republice Litewskiej (na tle kazusu Rolandasa Paksasa), [in:] A. Jamróz, S. Bożyk (eds.), Z zagadnień współczesnych społeczeństw demokratycznych, Białystok 2006.
 
8.
D. Górecki, R. Matonis, Odpowiedzialność konstytucyjna Prezydenta Republiki Litewskiej Rolandasa Paksasa, «Przegląd Sejmowy» 2004, No. 4.
 
9.
S. Grabowska, Formy odpowiedzialności konstytucyjnej w Republice Rumunii, [in:] S. Grabowska, R. Grabowski (eds.), Formy odpowiedzialności konstytucyjnej w państwach europejskich, Toruń 2010.
 
10.
S. Grabowska, R. Grabowski, Odpowiedzialność prawna czy polityczna? Wątpliwości w sprawie charakteru instytucji odpowiedzialności Prezydenta Republiki Rumunii, [in:] R.M. Czarny, K. Spryszak (eds.), Państwo i prawo wobec współczesnych wyzwań. Współczesne ustroje państwowe i rozwój demokracji w Polsce. Księga jubileuszowa Profesora Jerzego Jaskierni, T. II, Toruń 2012.
 
11.
S. Grabowska, Referendum jako instytucja odpowiedzialności konstytucyjnej prezydenta. Analiza islandzkich regulacji, [in:] J. Ciapała, P. Mijal (eds.), Księga Jubileuszowa prof. Andrzeja Bałabana, Szczecin 2017.
 
12.
S. Grabowska, Udział parlamentu w postępowaniu w sprawie odpowiedzialności konstytucyjnej Prezydenta Republiki Włoskiej, «Gdańskie Studia Prawnicze» 2014, T. XXXI.
 
13.
K. Ryan, A President triumphs at the polls – but is humbled by his loose tongue, «The Economist» of May 26th 2007.
 
14.
W. Sokolewicz, Sąd Konstytucyjny w Rumunii, [in:] J. Trzciński (ed.), Sądy konstytucyjne w Europie. Bułgaria, Czechy. Rumunia. Słowacja, Węgry, T. 2, Warszawa 1997.
 
15.
K. Witkowska-Chrzczonowicz, Formy odpowiedzialności konstytucyjnej w Republice Włoch, [in:] S. Grabowska, R. Grabowski (eds.), Formy odpowiedzialności konstytucyjnej w państwach europejskich, Toruń 2010.
 
16.
Z. Witkowski, Ustrój konstytucyjny współczesnych Włoch w aktualnej fazie jego przemian 1989– 2004, Toruń 2004.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top