PL EN RU
Ideologia Polskiego Stronnictwa Ludowego na początku XXI wieku
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Prawa Administracyjnego Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego w Warszawie
 
 
Data publikacji: 25-01-2020
 
 
Studia Politologiczne 2010;18
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Polskie Stronnictwo Ludowe to najstarsza istniejąca w Polsce partia polityczna. Jej ideologią, jako partii reprezentującej interesy wsi i rolnictwa, był agraryzm. Na początku nowego stulecia PSL poszukując rozwiązań, które sprawiłyby, że byłaby partią ogólnonarodową odwołuje się do ideologii neoagraryzmu. Neoagraryzm nawiązuje do nauki społecznej Kościoła i postuluje zasadę pomocniczości, prymat pracy przed kapitałem, odrzucenie monetaryzmu i neoliberalizmu oraz dążenie do systemu regulowanej gospodarki wolnorynkowe. Jednocześnie z ideologii agrarystycznej przetrwała idea gospodarowania, rozumiana jako dbanie o powierzony dorobek i przekazanie go przyszłym pokoleniom. PSL swojego ideowego przeciwnika widzą w liberalizmie oraz w autorytaryzmie.
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top