PL EN RU
HYBRID INFLUENCE ON POLITICS. THE DEMOCRATIC OPPOSITION IN CONTEMPORARY ILLIBERAL DEMOCRACIES. RUSSIA’S CASE
 
 
More details
Hide details
1
członkini Zakładu Filozofii i Teorii Polityki w Instytucie Nauk Politycznych UW
 
 
Publication date: 2019-12-22
 
 
Studia Politologiczne 2016;41
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This article investigates types of influence that the democratic opposition in contemporary illiberal democracies is able to exercise. The example of Russian democratic opposition demonstrates that exercising a hybrid type of influence, characterised by ideological syncretism and flexible adjustment to circumstances in undertaking social, political or educative activities, is the only strategy allowing both relatively effective communication with the audience and institutional survival. Contemporary democrats have to face not only autocratic governments and growingly isolationist societies, but also a global crisis of western liberal democracies and an increasing anti liberal “Zeitgeist”.
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
 
REFERENCES (10)
1.
Baszkiewicz J., Władza, Wrocław 1999.
 
2.
Bennets M., Dokopać Kremlowi. Walka nowych rosyjskich dysydentów o odsunięcie Putina od władzy, Warszawa 2014.
 
3.
Dahl R., Stinebrickner B., Współczesna analiza polityczna, Warszawa 2007.
 
4.
Ericson C., Oligarchowie. Pieniądze i władza w kapitalistycznej Rosji, Warszawa 2014.
 
5.
Friszke A., Anatomia buntu. Kuroń, Modzelewski i komandosi, Kraków 2010.
 
6.
Gawin D., Wielki zwrot. Ewolucja lewicy i odrodzenie idei społeczeństwa obywatelskiego 1956–1976, Kraków 2013.
 
7.
Karwat M., Podstawy socjotechniki, Warszawa 2014.
 
8.
Michnik A., Nawalny A., Dialogi, Moskwa 2015.
 
9.
Szestopal J.B., Putin 3.0, Moskwa 2015.
 
10.
Porębski L., Behawioralny model władzy, Kraków 1996.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top