PL EN RU
HISTORY IN THE SERVICE OF POLITICS? HISTORIOGRAPHY OF THE RECOVERED TERRITORIES IN THE FIRST DECADE OF THE POLISH PEOPLE’S REPUBLIC
 
Подробнее
Скрыть детали
1
adiunkt w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego
 
 
Дата публикации: 2019-12-23
 
 
Studia Politologiczne 2015;37
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
СТАТЬЯ:
After World War II, the Polish state borders were shifted to the west. Historically, the lands annexed by Poland, known as the Recovered Territories, have belonged to various states over the centuries. For this reason, the right of Polish people to these lands, as well as the “Polishness” of the territory, was called into question. The authorities of the People’s Republic carried out a large-scale propaganda campaign intended to prove their rights to these lands. Historians from various academic institutions joined in the campaign. Polish historiography of the first decade of the People’s Republic is frequently accused of being biased and “subservient” to the new government. The main objective of this article is to overthrow this stereotype. The author presents the history of scientific institutions concerning themselves with the problem of the Recovered Territories, profiles of prominent historians and the results of their research work on the history of Upper and Lower Silesia and Western Pomerania.
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
 
ЛИТЕРАТУРА (29)
1.
W. M. Góralski, Podstawy prawne. Przedmiot i program przewłaszczenia własności niemieckiej na Ziemiach Zachodnich i Północnych na podstawie i w ramach umowy poczdamskiej, [w:] W. M. Góralski, Polska – Niemcy 1945–2009. Prawo i polityka, Warszawa 2009.
 
2.
J. Jasiński, Kwestia pojęcia Ziemie Odzyskane, [w:] A. Sakson (red.), Ziemie Odzyskane/Ziemie Zachodnie i Północne 1945–2005, Poznań 2006.
 
3.
Z. Kaczmarczyk, Krótkie dzieje Śląska w wiekach średnich, Warszawa 1946.
 
4.
J. Karski, Wielkie mocarstwa wobec Polski 1919–1945, Warszawa 1992.
 
5.
K. Kersten, Jałta w polskiej perspektywie, Warszawa 1989.
 
6.
B.A. Klafkowski, Umowa Poczdamska a sprawy polskie 1945–1970, Poznań 1970.
 
7.
W. Korcz, Ziemie Zachodnie w badaniach historyków polskich, Zielona Góra 1989.
 
8.
M. Kula, Krótki raport o użytkowaniu historii, Warszawa 2004.
 
9.
T. Kulak, Nauki historyczne w pięćdziesięcioleciu Uniwersytetu Wrocławskiego, [w:] T. Kulak (red.), Rola Uniwersytetu Wrocławskiego w nauce po II wojnie światowej i jego wkład do rozwoju Ziem Zachodnich i Północnych, Wrocław 1995.
 
10.
E. Maleczyńska, B. Olszewicz, Z. Rysiewicz, Oblicze Ziem Odzyskanych. Dolny Śląsk, tom I Przyroda, gospodarka, Wrocław 1948.
 
11.
E. Maleczyńska, B. Olszewicz, Z. Rysiewicz, Oblicze Ziem Odzyskanych. Dolny Śląsk, tom II Dzieje. Kultura, Wrocław 1948.
 
12.
K. Maleczyński, Dzieje Wrocławia, część I: do roku 1526, Katowice 1948.
 
13.
L. M. Nijakowski, Polska polityka pamięci, esej socjologiczny, Warszawa 2008.
 
14.
J. J. Nikisch, Korzenie myśli zachodniej Instytutu Zachodniego, „Przegląd Zachodni” 1994, nr 3.
 
15.
E. Osmańczyk, Nowy obraz dziejów Śląska, „Nowe Drogi” 1953, nr 1.
 
16.
B. Pasierb, Polskie prace przygotowawcze do Traktatu Pokojowego z Niemcami 1916–1949. Instytucje – ludzie – problemy, Wrocław 1996.
 
17.
K. Piwarski, Historia Śląska w zarysie, Katowice 1947.
 
18.
R. Stobiecki, Historia pod nadzorem. Spory o nowy model historii w Polsce – druga połowa lat czterdziestych i początek lat pięćdziesiątych, Łódź 1993.
 
19.
G. Strauchold, Myśl Zachodnia i jej realizacja w Polsce Ludowej w latach 1945–1957, Toruń 2003.
 
20.
G. Strauchold, Powojenna historia Dolnego Śląska w badaniach historycznych do 1956 r., [w:] W. Kucharski, G. Strauchold (red.), Ziemie Zachodnie – historia i perspektywy, Wrocław 2011.
 
21.
T. Suleja, Nauka pod ciśnieniem ideologii (na przykładzie ośrodka wrocławskiego) 1949–1955, [w:] Cz. Osękowski (red.), Ziemie Zachodnie i Północne Polski w okresie stalinowskim, Zielona Góra 1999.
 
22.
T. Suleja, Uniwersytet Wrocławski w okresie centralizmu stalinowskiego 1950–1955, Wrocław 1995.
 
23.
R. Lutman, K. Popiołek (red.), Śląsk. Ziemia i ludzie, Katowice 1948.
 
24.
J. Tyszkiewicz, Propaganda tzw. Ziem Odzyskanych w latach 1945–1948,.
 
25.
[w:] W. Kucharski, G. Strauchold (red.), Ziemie Zachodnie – historia i perspektywy, Wrocław 2011.
 
26.
U. Urban, Władza Ludowa a literaci. Polityka władz wobec środowiska Związku Zawodowego Literatów Polskich 1947–1950, Warszawa 2006.
 
27.
Z. Wojciechowski, Państwo polskie wieków średnich: dzieje ustroju, Poznań 1945.
 
28.
Z. Wojciechowski, Polska – Niemcy. Dziesięć wieków zmagania, Warszawa 1945.
 
29.
Z. Wojciechowski, Rozwój terytorialny Prus w stosunku do ziem macierzystych Polski, Toruń 1933.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top