PL EN RU
SKIRMISHERS, OR STRATEGIES AND TACTICS OF HARASSMENT OF POLITICAL OPPONENTS
 
 
More details
Hide details
1
adiunkt w Instytucie Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego
 
 
Publication date: 2019-12-20
 
 
Studia Politologiczne 2017;45
 
KEYWORDS
ABSTRACT
A skirmisher is a role played by some politicians to benefit their political formations, but above all – to bring as big loss as possible to their political rivals. The article analyzes strategies, tactics and selected persuasion techniques used by politicians who play the role of skirmishers on the Polish political scene. Facebook activities of two politicians: Stefan Niesiołowski and Krystyna Pawłowicz served as examples for the analyses.
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
 
REFERENCES (7)
1.
M. Cichosz, (Auto)kreacja wizerunku polityka, na przykładzie wyborów prezydenckich w III RP, Toruń 2003.
 
2.
M. Cichosz, Mr Hyde. Kreowanie negatywnego wizerunku rywala na przykładzie wyborów parlamentarnych 2011 r. w Polsce, [w:] A. Turska-Kawa, W. Wojtasik, red., Wybory parlamentarne 2011, Katowice 2012.
 
3.
M. Karwat, O złośliwej dyskredytacji. Manipulowanie wizerunkiem przeciwnika, Warszawa 2006.
 
4.
P. Kotler, The Major Tasks of Marketing Management, „Journal of Marketing” 1973, vol. X.
 
5.
P. Pawełczyk, Harcownik – nowy typ wizerunku politycznego, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” 2012, nr 2, https://wnpid.amu.edu.pl/image....
 
6.
D. Piontek, Tabloidyzacja dyskursu politycznego w Polsce na przykładzie programów informacyjnych. Uwagi metodologiczne, [w:] K. Churska-Nowak, S. Drobczyński (red.), Profesjonalizacja i mediatyzacja kampanii politycznych w Polsce, Poznań 2010.
 
7.
M. Szpunar, Kultura cyfrowego narcyzmu, Kraków 2016.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top