PL EN RU
Local self government in the era of COVID-19 pandemic
 
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 
 
Publication date: 2022-06-20
 
 
Studia Politologiczne 2022;64
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article highlights the role of the Polish local authorities in counteracting the COVID-19 pandemic as well as minimising its impact. As a local level decentralised public administration, self-government becomes responsible for meeting the local communities needs. During the COVID-19 pandemic, the activities of local authorities were focused mainly on supporting: 1. health system; 2. local entrepreneurs; 3. social assistance institutions; 4. the most vulnerable citizens (the elderly, the sick, the handicapped, isolated or quarantined individuals). The main problem faced by local authorities was the need to increase the aid expenditure and the reduction of their revenue sources (especially their own revenue) at the same time. Despite all difficulties, local authorities have an understandable role to play in combating the effects of the COVID-19 pandemic.
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
 
REFERENCES (9)
1.
Balcerek-Kosiarz M., Pandemia a funkcjonowanie jednostek samorządu gminnego zadłużonych w parabankach – przypadek gminy Raciechowice, «Polityka i Społeczeństwo» 2020, nr 4 (18).
 
2.
Bober J., Bereza J., Kubalski G., Moorthi G., Piszczek M., Sołtyk P., Surówka K., Zachariasz I., Skutki w dochodach i wydatkach jednostek samorządu terytorialnego będące następstwem wprowadzenia stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-COV-2, Warszawa–Kraków 2000.
 
3.
Bojarowicz T., Relacje pomiędzy samorządem terytorialnym a administracją rządową w warunkach pandemii COVID-19, «Polityka i Społeczeństwo» 2020, nr 4 (8).
 
4.
Grochowicz M., Salata-Kochanowski P. (red.), Działania miast podczas pandemii, Warszawa 2020.
 
5.
Klimek M., Działania pomocowe jednostek samorządu terytorialnego wobec epidemii, [w:] N. Pikuła, M. Grewiński, E. Zdebska, W. Glac (red.), Wyzwania dla polityki społecznej w kontekście pandemii koronawirusa, Kraków 2020.
 
6.
Kostyk-Siekierska K., Wpływ pandemii COVID-19 na sytuację finansową i funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego, «Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie» 2021, nr 51 (3).
 
7.
Łubina J., Oddziaływanie pandemii COVID-19 na finanse jednostek samorządu terytorialnego, «Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu» 2021, nr 4 (9).
 
8.
Staniszewski R., Polska gospodarka na kwarantannie – analiza wskaźników ekonomicznych, społecznych oraz rozwiązań formalnoprawnych dotyczących przeciwdziałania koronawirusowi COVID-19, «Polityka i Społeczeństwo» 2020, nr 4 (18).
 
9.
Swianiewicz P., Łukomska J., Finanse samorządu w dobie pandemii, Warszawa 2020.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top